Wegenlegger

Is uw wegenlegger nog ‘up to date’?

Elke gemeente heeft de wettelijke verplichting een wegenlegger op te maken. Deze bepaalt wat de juridische status is van wegen in een bepaald gebied. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd of een weg wel of niet openbaar is, en wie verplicht is de weg te onderhouden.

Europese primeur met duurzaam asfalt

Op een innovatieve en duurzame manier wegen aanleggen. Een wens waar veel organisaties zich hard voor maken. En nu is er een primeur in Europa: provincies Noord-Brabant en Gelderland testen in samenwerking met BAM Infra op 2 proefstroken een nieuwe asfaltlaag die voor 93% uit gerecycled materiaal bestaat.

Opsporing verzocht: vocht in wegen!

Hoge grondwaterstanden hebben een nadelige invloed op de levensduur van wegen. Voor wegbeheerders is het dan ook van groot belang om vochtgerelateerde problemen in een vroeg stadium op te sporen. Maar hoe doe je dat op een betrouwbare manier zonder te boren en de weg te beschadigen?