Wat is het beheer openbare ruimte ons waard?

Twee jaar lang gaat de gemeente Loon op Zand het beheer van groen, wegen, riolering en waterhuishouding uitbesteden aan een externe uitvoerder.Met deze uitbesteding zoekt de gemeente naar nieuwe manieren om haar beheertaken efficiënter in te vullen. Maar het experiment gaat nog een stapje verder. De gemeente gaat de hoogte van haar betaling aan de uitvoerder mede laten bepalen door de tevredenheid van haar inwoners. Zo wil de gemeente nauwer aansluiten bij wat inwoners belangrijk vinden in de openbare ruimte.

Prettig en veilig

Het belangrijkste voor de gemeente Loon op Zand is uiteraard dat burgers en bedrijven hun omgeving als prettig en veilig ervaren. En net als andere gemeenten wil Loon op Zand haar beheerbudget zo efficiënt mogelijk inzetten om dit te bereiken. Maar wat vinden inwoners prettig en veilig? Soms blijft het best lastig te bepalen welke keuzes nu het beste uitpakken om zo dicht mogelijk bij de verwachtingen van de doelgroepen aan te sluiten. Met een tweejarige pilot hoopt de gemeente meer inzicht te krijgen in wat burgers en bedrijven echt belangrijk vinden en hoe zij hier het beheer het beste bij kunnen laten aansluiten.

De gebruiker gaat meer bepalen

De tweejarige pilot is op 1 januari 2017 begonnen. Gedurende deze tijd besteedt de gemeente het beheer van de openbare ruimte uit aan een marktpartij. In eerste instantie zullen de geldende normen van de gemeente worden aangehouden. Maar gaandeweg zullen het steeds meer de gebruikers van de openbare ruimte zijn die de prioriteiten bepalen. Daartoe is afgesproken dat vanaf het begin feedback wordt verzameld van inwoners en bedrijven. Wat vinden zij van het beheer en onderhoud? Wat waarderen zij? Wat vinden zij overbodig? Dit gebeurt onder andere via het reeds bestaande Meldpunt Openbare Ruimte en een app waarmee mensen hun waardering, tips, wensen en terugkoppeling kunnen doorgeven.

Burgergericht beheer

Loon op Zand is natuurlijk niet de eerste gemeente die feedback van inwoners en bedrijven verzamelt en dat heel serieus neemt. Wat wel nieuw is, is dat de gemeente voor het beheer en onderhoud in de proefperiode een bedrag op de begroting heeft gezet, dat hoger of lager kan uitvallen, afhankelijk van de tevredenheid van burgers. Op deze manier wil de gemeente komen tot wat zij ‘burgergericht beheer’ noemt. Een systematiek waarbij de stem van de burger invloed heeft en de ingehuurde partijen alles uit de kast halen om de gebruikers van de openbare ruimte tevreden te stellen. Een dergelijk beloningssysteem is alleen mogelijk als de gemeente samenwerkt met een uitvoerende partij die ook op deze manier wil werken. In dit geval was het Incudem* dat het initiatief nam en voorstelde om deze nieuwe manier van samenwerken uit te testen.

(*Incudem is de handelsnaam van Gebr. van Kessel bv. dat samen met MJ. Oomen aan deze pilot werkt. Daarnaast is Baanbrekers (WML Facilitair) een belangrijke partner in deze pilot.)

Meer weten?

Op de website van de gemeente Loon op Zand vindt u de aankondiging van het burgergericht beheer.

Zoekt u ook meer flexibiliteit in het beheer van de openbare ruimte?

Gemeenten zoeken naar efficiënte en flexibele manieren om hun beheer openbare ruimte uit te voeren. Bij Sweco sluiten wij aan op die wens met Obsurv, het webbased beheersysteem waarmee het beheer van de leef- en werkomgeving een stuk makkelijker wordt. Wilt u meer weten over het beheerssysteem waarmee steeds meer gemeenten en uitvoerders werken? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvend gesprek. En wilt u Obsurv alvast met eigen ogen bekijken, vraag dan gratis een demolicentie aan.