Beheer openbare ruimte

Beheer openbare ruimte

Voor een goede leefomgeving voor de inwoners van jouw gemeente, is goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte een must. Jij als beheerder bent daarbij een sleutelfiguur tussen het bestuur en de inwoners. Want er komt nogal wat bij kijken: regulier onderhoud, de levenscyclus van objecten, wet- en regelgeving. Goede keuzes maken en op het juiste moment ingrijpen is dan heel belangrijk.

Visie op beheer door jarenlange ervaring

Sweco helpt gemeenten en organisaties om keuzes te maken die maatschappelijk verantwoord zijn. Dit doen wij op basis van jarenlange ervaring met, en kennis over assets en beheer. Vanuit het ontwerp weten hoe beheren het beste kan, getoetst aan haalbare doelstellingen. Dat is onze visie op het beheer van de openbare ruimte. Gemeenten kunnen op die manier integraal en risicogestuurd beheren, met grip op hun organisatie.

Data

De wereld lijkt tegenwoordig te bestaan uit data. Je werk is beheer en onderhoud, maar het is óók data. En het gaat daarbij om enorme aantallen en hoeveelheden objecten die je beheert, ook wel ‘assets’ genoemd. Zoals assets in riolering, groen, wegen, maar ook bebording en openbare verlichting. Wat je vakgebied ook is, de waarde van alle objecten samen is enorm.

Sweco helpt organisaties bij het verwerken, monitoren en analyseren van hun data. Om te komen tot begrijpelijke informatie en oplossingen. We zijn continu in beweging om te innoveren en het proces voor jou makkelijker en meer automatisch te maken. Door de combinatie van onze technische en inhoudelijke ingenieurskennis, kom je tot een optimaal beheer van je assets.

Slimme tools

Door het gebruik van slimme tools wordt je werk een stuk makkelijker. Je vertaalt eenvoudig de complexe ingenieursdata uit jouw werkveld, naar begrijpelijke taal voor het bestuur. Zoals de meldingen openbare ruimte die je als beheerder dagelijks binnenkrijgt. Deze moeten allemaal worden afgehandeld en verwerkt. Door de juiste combinatie van het beheerpakket met slimme GIS-tools, kun je alle meldingen snel naar dagelijks onderhoud overzetten. Ook kun je ze eenvoudig en overzichtelijk monitoren en weergeven in een interactief dashboard.

Risicogestuurd beheer

Eén manier om de openbare ruimte te beheren is risicogestuurd. Onder beheerders en bestuurders bestaat de behoefte om in het beheer ook een afweging van risico’s mee te nemen. Sweco heeft een methode ontwikkeld om met inspectiegegevens een risicoanalyse uit te voeren. Hiermee wordt een prioritering voor het onderhoud opgesteld op basis van de risico’s. Zodoende wordt risicogestuurd onderhoud mogelijk en kan het beschikbare budget op de juiste locaties worden ingezet.

Assetmanagement in de slimme stad

Een slimme stad meet digitaal. En we leven allang in ‘slimme steden’: sensoren houden onze assets in de gaten, onze telefoon weet wanneer we naar werk gaan en wat de beste route is, het kantoor wordt alvast opgewarmd voor de werkdag. De honger naar informatie wordt steeds groter. Door al deze gegevens goed te kanaliseren, hebben we veel nuttige informatie in handen. Met die informatie kunnen we onze werk- en leefomgeving verder optimaliseren.

Software beheer openbare ruimte

Vanuit die visie om onze werk- en leefomgeving te optimaliseren en het beheren ervan makkelijker te maken, ontwikkelde Sweco het integrale beheersysteem Obsurv. Met Obsurv kun je plannen en begroten in één proces. Obsurv is continu in ontwikkeling en de eindgebruiker is hierbij nauw betrokken. Samen kijken we naar de beste oplossingen voor jouw organisatie. Zo heb je een beheersysteem dat aansluit op jouw werkproces.

Naar home Obsurv nieuws