Wat kun je met Obsurv?

Het is een uitdaging om onze leef – en werkomgeving te beheren. Als beheerder wil je weten: welke assets heb ik? Wat is de kwaliteit? Welke kosten moeten wij de komende jaren maken om deze te onderhouden? Obsurv geeft antwoord op deze vragen en ondersteunt de werkprocessen die hierbij horen.

Inventariseren en inspecteren

Obsurv heeft diverse (online) tekenfuncties die de medewerker buiten in het veld ondersteunen bij het invoeren van nieuwe of gewijzigde objecten. Deze tekenfuncties zijn beperkt tot wat daadwerkelijk nodig is, niets meer en niets minder. Zonder complexe import- en exporthandelingen.

Slim plannen en begroten

Je wilt niet alleen weten wat waar ligt, je wilt ook berekenen waar er meer of minder kan worden uitgegeven. Daarbij wil je de kwaliteit altijd op een acceptabel niveau houden. Obsurv biedt je de mogelijkheid om verschillende kwaliteitsniveaus vast te leggen met behulp van de schaalbalken van het CROW.

Met Obsurv kun je op tactisch en strategisch niveau het beheer plannen en begroten. Het is eenvoudig om een meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Het is echt een integraal beheersysteem: plannen en begroten in één proces.

Afhandelen dagelijks onderhoud

Met Obsurv kun je het proces voor het afhandelen van het dagelijks onderhoud vastleggen. Dit proces bestaat uit het vastleggen, goedkeuren, uitvoeren en afmelden van meldingen. Doordat dit allemaal online gebeurt, heeft iedereen altijd toegang tot de juiste, actuele informatie.

Obsurv maakt beheren makkelijker

Strategisch:
 • Keuzes op basis van ambitieniveau en beeldkwaliteit
 • Integraal overzicht van assets en onderhoudsplannen
 • Snel inzicht via dashboards
Tactisch:
 • Opstellen meerjaren onderhoudsplannen
 • Doorrekenen onderhoudsscenario’s
Operationeel:
 • Dagelijks onderhoud
 • Inspecties
 • Gegevensbeheer

Modules

Obsurv is het integrale beheersysteem voor de openbare ruimte. Je kunt inventariseren, inspecteren, plannen en begroten in één systeem, zowel per vakdiscipline als integraal. Met een aantrekkelijke en intuïtieve interface is Obsurv eenvoudig te bedienen.

Obsurv ondersteunt landelijk vastgestelde en veel gebruikte standaarden, normen en systematieken. Zoals IMBOR, NEN 2767-4, CROW 146, CROW 288 GWSW en BVC. Zie ook deze pagina over open ICT-standaarden. Klik op de modules hieronder voor meer informatie.

Altijd en overal

Obsurv is altijd en overal beschikbaar op PC, laptop, tablet en smartphone. 24 uur per dag. Inventariseren, inspecteren en het afhandelen van het onderhoud: het gebeurt allemaal online en zonder complexe import- en exporthandelingen. Doordat Obsurv een webapplicatie is, sluit het goed aan op de principes van ‘Het Nieuwe Werken’. Zo maakt het bijvoorbeeld niet uit of er vanuit huis, op kantoor of buiten op locatie wordt gewerkt.

(meer…)

Open ICT-standaarden

Vanuit Obsurv kun je data eenvoudig delen en bewerken met andere applicaties. Je kunt data ontsluiten in GIS- en CAD-systemen, viewers en eigen rapportagetools. Met API’s kun je data in Obsurv bewerken vanuit andere applicaties, uiteraard met de juiste autorisatie.

De software van Obsurv:
 • Is webbased en geleverd als SaaS
 • Voldoet aan de modernste ICT-standaarden en security vereisten, ISO27001 gecertificeerd
 • Maakt gebruik van webservices en API’s
 • Ondersteunt alle relevante open standaarden zoals GML, IMGeo, Open GIS, WMS en WFS

(meer…)