Obsurv maakt beheren makkelijker

Strategisch:
  • Keuzes op basis van ambitieniveau en beeldkwaliteit
  • Integraal overzicht van assets en onderhoudsplannen
  • Snel inzicht via dashboards
Tactisch:
  • Opstellen meerjaren onderhoudsplannen
  • Doorrekenen onderhoudsscenario’s
Operationeel:
  • Dagelijks onderhoud
  • Inspecties
  • Gegevensbeheer