Natuur in de stad. Wat willen we? En wat willen we niet?

Natuur in de stad heeft veel voordelen: verkoeling, afvoer van overtollig water en de aanwezigheid van zeldzame dieren. En het heeft een positieve invloed op onze gezondheid. Maar er zijn ook onverwachte effecten. Zoals een toename van muggen, teken, processierupsen en plaagdieren. Bruine ratten, muizen of – zoals in Rome – everzwijnen! Ieder voordeel heeft zijn nadeel? Soms wel. Maar door de juiste keuzes te maken in de openbare ruimte houd je de nadelen een stuk kleiner.

Biodiversiteit en zeldzame dieren

Hoe leuk is het om een groene specht te zien (en te horen!) in jouw stadspark. En hoe verrassend kan het zijn om een reiger, of zelfs ooievaar, over jouw stoep te zien wandelen. Hoe groener de omgeving, hoe groter de kans dat ook zeldzamere diersoorten in de stad opduiken. Sweco ondersteunt gemeenten, provincies, projectontwikkelaars en woningcorporaties hoe ze in hun projecten kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving voor natuurbehoud. Met behulp van beschikbare data, geografische informatiesystemen (GIS) én veldonderzoek helpen wij organisaties om te zorgen voor meer biodiversiteit in de stad.

Verkoeling en absorptie

De keuze voor bepaalde boomsoorten kan een grotere biodiversiteit bevorderen en bepaalde dieren aantrekken. Maar bomen zijn ook uiterst belangrijk in onze aanpassing aan klimaatverandering. Onze boomkeuzewijzer wordt door een groeiend aantal gemeenten ingezet en helpt hen de meest geschikte keuze te maken. Hierbij kan het zowel gaan om de bevordering van biodiversiteit, maar ook dus om andere positieve eigenschappen, zoals wateropname, de verkoelende dichtheid van het bladerdek of de vermindering van luchtvervuiling.

Gezondheid en welzijn

Meer groen in de stad heeft invloed op onze gezondheid en ons welzijn. En die invloed gaat een stuk verder dan we soms denken! De Stichting Groene Stad bracht in samenwerking met Wageningen UR zeer recent (mei 2022) een nieuwe versie uit van hun factsheets. Op basis van onderzoek en een schat aan interessante data beschrijven zij de invloed van groen op wonen, werken, leren en de zorg. Op dezelfde website zijn ook losse feiten en cijfers te vinden over het effect van groen in de openbare ruimte. Deze kun je filteren op onderwerp. Dit soort informatie komt goed van pas als je weer eens moet uitleggen waarom groen en groenbeheer zo belangrijk is. Ook op onze eigen website hebben wij de afgelopen jaren regelmatig artikelen en tips gepubliceerd over groenbeheer en een groenere stad.

Menselijk gedrag

Is er dan geen enkel nadeel? Nou, af en toe dus wel. Vooral als natuur en groen in de stad gepaard gaat met ongewenst menselijk gedrag, zoals het laten rondslingeren van afval. In Rome leidt dit al jaren tot steeds meer ongewenste bezoekjes van everzwijnen. En in Nederland moeten beheerders in grote steden extra maatregelen nemen om de toename van rattenplagen tegen te gaan. De organisatie Nederland Schoon biedt op haar website verschillende maatregelen die gemeenten en bedrijven kunnen nemen om een schonere leefomgeving te realiseren, de toename van plaagdieren te voorkomen en het gedrag van inwoners positief te beïnvloeden.

Meldingen beter benutten

Meldingen van burgers en bedrijven over overlast zijn essentieel in de bestrijding van afvaloverlast en de preventie van dierplagen. Om inwoners snel en efficiënt meldingen te laten doen heeft Sweco enkele jaren geleden al een applicatie ontwikkeld: MOR (meldingen openbare ruimte). De applicatie geeft direct inzicht waar de problemen ontstaan, en door de koppeling met het beheersysteem kunnen de meldingen soepel en efficiënt worden afgehandeld. Doordat de applicatie aan gebruikers meteen laat zien waar al meldingen zijn ontvangen, vermindert ook het aantal dubbele meldingen.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Hopelijk hebben we hierboven wat tips kunnen geven om over na te denken, en beter nog, om mee aan de slag te gaan. Heb je hier vragen over? Laat het ons weten. Wij komen graag in contact. Samen weten we meer!

Demo?

Tot slot zullen we er ook niet geheimzinnig over doen dat wij vinden dat bij alle hierboven beschreven uitdagingen, een goed beheersysteem onmisbaar is. Een beheersysteem dat, in samenspraak met een grote groep gebruikers, voortdurend verbeterd wordt. Ben je nog niet bekend met Obsurv, vraag dan onze gratis demo aan. En neem contact op met een van onze adviseurs voor een vrijblijvende toelichting bij de demo.