Volkstuinen bron van biodiversiteit

Een volkstuin, waar is dat nou goed voor?

In stedelijke omgevingen zijn grondprijzen hoog en ruimte schaars. Volkstuinterreinen staan daardoor soms ter discussie. Maar ze blijken ook erg goed te zijn voor de biodiversiteit, zonder dat gemeenten er ook maar iets aan hoeft te doen. Door verbinding te zoeken met maatschappelijke functies en openbare ruimte, kunnen volkstuinen hun positie verstevigen.

De straat als sporthal

Sinds 1 juli 2020 hebben veel sportscholen en -accommodaties de deuren weer geopend. Maar willen we nog wel terug? De straat als sporthal bevalt best goed.

tuincheck

Haalt mijn tuin ook een voldoende?

Ook particuliere tuinbezitters kunnen een bijdrage leveren aan de klimaatbestendigheid en biodiversiteit van ons land. Een nieuwe app helpt tuinbezitters hun eigen tuin te beoordelen op duurzaamheid.

Je parkeerplek inruilen voor meer groen in de straat?

We willen graag meer groen in de stad. Maar waar is de ruimte? In Rotterdam heeft een groep bewoners bedacht dat een ander gebruik van de bestaande parkeerplekken en een beter aanbod van deelvervoer de oplossing kan zijn. Om te testen of dat ook zo is, hebben zij in samenwerking met de gemeente de Mobility Challenge gestart.