Ecologisch groenbeheer

Ecologisch groenbeheer: voorkom maaifouten met beheersysteem Obsurv

Steden en dorpen vormen gevarieerde ecosystemen en worden steeds belangrijker als leefgebied voor allerlei planten en dieren. Zo is de biodiversiteit in steden tegenwoordig vaak hoger dan op het platteland. En meer biodiversiteit met gevarieerd groen draagt bij aan een gezonde leefomgeving, houdt regenwater beter vast en vermindert hittestress. Gemeenten leggen dan ook steeds vaker groenstroken aan met bloemen en planten. Helaas gaat het met het beheer en onderhoud hiervan nog wel eens mis. In Amsterdam kortwiekte een grasmaaier bijvoorbeeld per ongeluk een natuurproject in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Benieuwd hoe dit soort maaifouten in de toekomst voorkomen kunnen worden? 

Schade door maaifouten

In het Gijsbrecht van Aemstelpark in Amsterdam zijn twee natuurvriendelijke oevers van zo’n 500 meter lang aangelegd voor zeldzame bijensoorten, vogels, vlinders, vleermuizen en kleine zoogdieren, zoals marters en wezels. Een deel daarvan is nu weggemaaid. Naar verwachting gaat het twee jaar duren, voordat de fout is hersteld.

Helaas komen maaifouten vaker voor. In Amsterdam zijn tientallen ecologische stroken en in 2019 is het tijdens het maaien 5 tot 10 keer mis gegaan. Deze vergissingen zijn niet alleen schadelijk voor de biodiversiteit in de stad, maar ook een aanslag op het beheerbudget van gemeenten. Zo heeft de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld in totaal 120.000 euro gestoken in het natuurproject in het Gijsbrecht van Aemstelpark. Gelukkig is niet alles verwoest, maar de schade ligt tussen de 5000 en 10.000 euro.

Ecologisch groenbeheer

“Bij ecologisch groenbeheer wordt specifiek rekening gehouden met de flora en fauna”, vertelt Gijs Meijer, ecoloog bij Sweco. “Hierbij worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt en wordt er minder frequent en gefaseerd gemaaid én afgevoerd. Het faseren in zowel tijd als ruimte is in alle seizoenen van belang. Zo blijven er altijd stukken vegetatie ongemoeid, waardoor er altijd bloeiende planten, schuil- en overwinteringsplekken beschikbaar zijn. Hierdoor hebben bijen, vlinders en andere insecten het hele jaar door voedsel en veilige plekjes voor handen. Door rekening te houden met de bloeitijd van de aanwezige vegetatie kunnen planten goed tot zaad komen en zich uitzaaien.”

“Ecologisch beheer vraagt dus om veel maatwerk en een goede afstemming met de uitvoerders. Er moet immers gefaseerd en roulerend gemaaid en gesnoeid worden. Dat het ook fout kan gaan blijkt uit dit voorbeeld in Amsterdam. Het kan jaren duren om een bepaalde natuurwaarde van je groen te bereiken en dit kan door één keer verkeerd maaien of snoeien teniet gedaan worden.”

Maaifouten voorkomen met beheersysteem Obsurv

Waar gaat het mis in dit soort situaties? In het specifieke geval van het natuurproject in het Gijsbrecht van Aemstelpark maakte de maaier gebruik van een verouderde kaart.

Een beheersysteem kan helpen om dit te voorkomen door informatie inzichtelijk te maken en up to date te houden. In Obsurv worden bijvoorbeeld de vierkante meters van de groenvlakken, de kwaliteit en de ligging bijgehouden. Daarnaast zorgt het systeem ervoor dat de updates bij de juiste mensen terecht komen, zodat iedereen altijd op de hoogte is van de actuele situatie. Voor het groenbeheer is er voor Obsurv zelfs de speciale module Groen ontwikkeld, die helpt bij het inventariseren, inspecteren en plannen van groenonderhoud.

Doordat gegevens uit Obsurv makkelijk via Web Feature Services (WFS) in GIS-systemen geladen kunnen worden, zijn hier heel goed kaarten voor het maaibestek van te maken. Helder kaartmateriaal met een vaste legenda, minimaliseert de kans op fouten. De kaarten kunnen vervolgens digitaal beschikbaar gesteld worden aan de aannemer.

Meer informatie

Wil je misverstanden in jouw gemeente voorkomen? Of ben je benieuwd hoe je Obsurv kunt inzetten voor het beheer van het openbaar groen in jouw gemeente? Vraag dan een demo aan of neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.