Obsurv onderdeel van HBO-opleiding

De openbare ruimte is van ons allemaal, maar het beheren ervan is een vak apart. Een vak waar ieder jaar weer nieuwe studenten voor worden opgeleid. Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences heeft aan Sweco gevraagd om een aantal gastcolleges te verzorgen.