Obsurv onderdeel van HBO-opleiding

De openbare ruimte is van ons allemaal, maar het beheren ervan is een vak apart. Een vak waar ieder jaar weer nieuwe studenten voor worden opgeleid. Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences heeft aan Sweco gevraagd om een aantal gastcolleges te verzorgen. En om Obsurv, het webbased beheersysteem van Sweco, beschikbaar te stellen aan studenten. De komende jaren zal dit voortgezet worden als standaard onderdeel van de opleiding en als keuzevak.

Obsurv voor opleidingsdoelen

Bij Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences, wordt bij de opleiding Tuin- en Landschapsinrichting in het 2e en 3e jaar aandacht besteed aan beheersystemen. Afgelopen maand zijn de eerste colleges gegeven door een gastdocent van Sweco, waarbij de studenten kennis hebben gemaakt met Obsurv.

Groenbeheer: een uitdagend werkterrein

Bij het (grootschalig) beheren van groen in de openbare ruimte komt veel kijken. Je hebt niet alleen groenkennis en technische kennis nodig, je zult keuzes moeten maken en verantwoorden. Budgetten voor de korte en lange termijn opstellen en het werk plannen en uitzetten, vaak bij externe partijen. En die moeten ook weer gecontroleerd worden. En burgers hebben ook volop wensen als het om groen gaat. Uitdagingen waar de studenten in hun toekomstige werkterrein tegenaan zullen aanlopen. Hoe pak je dit aan?

Wat heb ik, wat is de kwaliteit en wat kost het?

Als groenbeheerder moet je weten: hoeveel groen heb ik? Wat is de kwaliteit? Welke kosten moeten er de komende jaren gemaakt worden om dit te onderhouden? Obsurv geeft antwoord op deze vragen en ondersteunt de werkprocessen die hierbij horen:

  1. Inventariseren en inspecteren
  2. Plannen en begroten
  3. Afhandelen dagelijks onderhoud

Betrouwbare data en een webbased beheersysteem

Tijdens het college was de boodschap duidelijk: betrouwbare data zijn nodig om het werk te plannen, maar ook om budgetten te verantwoorden naar een gemeenteraad en naar burgers. Een integraal beheersysteem zoals Obsurv is dan een vereiste. En doordat Obsurv webbased is, heeft iedereen altijd toegang tot de juiste, actuele informatie.

Ook kennis maken met Obsurv?

Maakt u nog geen gebruik van Obsurv, maar bent u wel nieuwsgierig? Maak dan kennis met Obsurv via onze tijdelijke licentie. Of neem contact op met een van onze adviseurs voor verdere uitleg of vrijblijvend advies.

licentie aanvragen