Zwerfvuil opruimen voor een groenere en schonere gemeente

4 tips voor een groenere en schonere gemeente

Wie wil dat nou niet? In de groenste en schoonste gemeente van Nederland wonen en werken! Veel gemeentes doen hun uiterste best om hier zo goed mogelijk in te scoren. Maar een beetje hulp vanuit inwoners en bedrijven is ook wel mooi meegenomen. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven en oplossingen die gemeenten, inwoners en bedrijven op weg helpen om samen steeds groener en schoner te worden. We zetten er een aantal op een rijtje.

Green City Challenge – waar kan je het beste vergroenen?

Het begint natuurlijk met de vraag ‘hoe groen is mijn gemeente?’ Met de Groene Stad Challenge hebben Sweco, NL Greenlabel en Husqvarna hun krachten gebundeld en een methode ontwikkeld om gemeenten inzicht te bieden in hoe groen zij zijn in vergelijking met andere gemeenten. Op basis van kaartmateriaal, luchtfoto’s en diverse openbare databronnen wordt bepaald wie de groenste gemeente is.

Groene Stad Challenge laat zien waar je als gemeente kunt vergroenen

Maar door dit inzicht ontstaat tegelijkertijd duidelijkheid over wáár in jouw gemeente de beste kansen liggen om (verder) te vergroenen. Een wedstrijd met alleen winnaars dus. Op de website van Sweco vind je de uitslagen van de Challenge van 2022. Ook kun je je intussen alweer aanmelden voor de Challenge van 2023. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Doe dus mee!

Stichting Steenbreek – al begonnen met tegelwippen?

Wegen, fietspaden, stoepen… natuurlijk zijn er veel tegels die een belangrijke functie hebben. Maar er zijn ook héél veel tegels die meer kwaad dan goed doen. Tegels vervangen door groen is één van de oplossingen om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Zoals wateroverlast, hittestress en extreme droogte. Om het verwijderen van tegels te stimuleren is er jaarlijks het NK Tegelwippen. Vanaf 21 maart gaat de editie van 2023 weer van start. Meld jouw gemeente ook aan, en zorg ervoor dat je vanaf het begin mee doet. (Aanmelden na 21 maart 2023 is ook mogelijk.)

Het NK Tegelwippen wordt georganiseerd door Stichting Steenbreek, een organisatie die zich al jaren inzet met acties waarmee gemeenten inwoners en bedrijven helpen hun omgeving te vergroenen en te ontstenen. En weet je wat het leuke is? Met de aanmelding van tien nieuwe gemeenten zijn nu maar liefst 170 van de 342 Nederlandse gemeenten lid van Stichting Steenbreek. Is jouw gemeente al aangesloten? Zo niet, meld je dan aan en zorg ervoor dat jouw gemeente ook verschijnt op de steeds groenere kaart van Steenbreek-deelnemers.

Landelijke Opschoondag – voor inwoners en bedrijven die een schone buurt willen

Schoon en groen hebben veel met elkaar te maken. Dat vinden gemeenten, maar ook de meeste inwoners en bedrijven. Speciaal voor hen is er de Landelijke Opschoondag, een dag waarop deelnemers zwerfvuil verzamelen en opruimen. En het is goed om te zien dat het aantal aanmeldingen voor de Landelijke Opschoondag op 21 maart 2023 weer hard aan het oplopen is.

Inwoners van gemeenten of bedrijven kunnen twee dingen doen: ze melden een (eenmalige) schoonmaakactie aan via de website, speciaal voor de Landelijke Opschoondag. Of ze tekenen op de kaart een ‘schoongebied’ in. Voor dat gebied geven zij aan voortaan ervoor te willen zorgen dat het vrij blijft van zwerfafval, ook ná de Landelijke Opschoondag dus.

Heb jij al gezien hoeveel ‘schoongebieden’ er zijn in Nederland? En heb jij je al opgegeven? Dat kan via de website van Stichting Nederland Schoon.

Helemaal Groen – zwerfvuil rapen in jouw buurt, je bent niet langer de enige!

Misschien zie je ze in jouw buurt ook steeds vaker? Buurtbewoners die met een grijper en een vuilniszak rondlopen en zwerfvuil van straat en uit de bosjes pikken. Veel mensen willen graag iets extra’s doen voor een schone buurt en combineren hun dagelijkse wandeling met een nuttige schoonmaakactie. Maar hoe handig zou het zijn als je ergens ook zou kunnen terugzien in welke straten buurtgenoten al geweest zijn? En in welke straten juist al langere tijd niemand meer is geweest?

Naar een groene en schone gemeente
Op weg naar een groenere en schonere gemeente

Met de gratis app van Helemaal Groen is er nu een oplossing. Iedereen die een account aanmaakt kan zijn schoonmaakrondje laten registreren in de kaart. Buurtgenoten kunnen zo van elkaar zien wanneer en waar zij een schoonmaakrondje hebben gelopen. Het leuke daarvan is, dat het ook nog eens extra motiverend werkt als jij ziet dat je niet de enige bent die zich inzet voor een zwerfvuilvrije buurt! Je kunt kiezen voor een besloten of juist een openbaar profiel, zodat je je ook contact kunt leggen met buurtgenoten.

Eind februari 2023 waren er al meer dan 12.000 gebruikers van de app. En in veel gemeenten zijn er op deze manier al informele samenwerkingsverbanden ontstaan tussen buurtbewoners. Meer informatie over dit initiatief is te vinden via de website van Helemaal Groen.

Groenbeheer – meer inzicht en beter onderbouwde maatregelen met een beheersysteem

In dit artikel hebben we een aantal oplossingen en initiatieven beschreven waarmee gemeenten, bedrijven én inwoners een extra bijdrage kunnen leveren aan een schonere en groenere omgeving. Als gemeente zal je daarnaast natuurlijk ook je beheer openbare ruimte zo optimaal mogelijk moeten organiseren en inzetten. En voor welke maatregelen je als gemeente ook kiest, het helpt altijd als je inzicht hebt in je groenbeheer. Als je eenduidig antwoord kunt geven op de vraag hoeveel vierkante meters groen je al beheert, weet je ook waar nog kansen liggen.

Een beheersysteem kan helpen om deze informatie inzichtelijk te maken. Obsurv, het webbased beheersysteem van Sweco, gaat zelfs een stap verder. Niet alleen worden de vierkante meters van de groenvlakken, de kwaliteit en ligging bijgehouden, het systeem helpt je ook met jouw planning en begroting. Zo kun je op basis van actuele data en verschillende kostenscenario’s de juiste (duurzame) keuzes maken. En met de module Groen kunnen gemeenten op een efficiënte manier het groenbeleid vastleggen.

Meer weten?

Wil je een keer met ons sparren over hoe je jouw gemeente groener en schoner krijgt? En wil je misschien ook wel meer weten over de mogelijkheden van Obsurv, onze beheeroplossing voor de openbare ruimte? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. En vraag eventueel al meteen een gratis demolicentie aan. Wij helpen je graag verder!