Sweco-onderzoek: niet investeren in groen leidt tot hogere kosten

Voor veel beheerders van de openbare ruimte is het onderhoud van groen een dagelijkse taak. Een belangrijke taak, want meer groen in de stad is één van de oplossingen om de negatieve effecten van klimaatverandering tegen te gaan, zoals wateroverlast, hittestress en extreme droogte. Maar weet je ook hóe groot de invloed is van groen op onze gezondheid? Sweco heeft er onderzoek naar gedaan. De indrukwekkende cijfers en inzichten zijn gepubliceerd in een white paper.

Het effect van groen

Gemeenten kunnen met investeringen in groen, de gezondheid en het welzijn van hun inwoners een grote boost geven. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat groen een positief effect heeft op de fysieke en mentale gezondheid van mensen. Groen zet aan tot beweging, heeft een verkoelende werking, zorgt voor minder eenzaamheid en voor sneller herstel van stress en vermoeidheid. Deze vier (en mogelijk nog meer) mechanismen maken dat in een groene omgeving mensen gezonder zijn.

125 miljoen euro besparing

Vergroening van de leefomgeving van een derde van de Nederlandse bevolking vermindert het aantal patiënten met ruim 62.000. Per extra hectare groen neemt het aantal langdurig zorgbehoevende patiënten gemiddeld met 8,6 af. Dat levert jaarlijks een financiële besparing op van minimaal 125 miljoen euro. Dit betreft zorg- en verzuimkosten. Dit is kort samengevat de uitkomst van onderzoek door Sweco, op basis van in de wetenschap aangetoonde verbanden tussen vergroening en gezondheid.

Nog meer impact in versteende buurten

In sterk versteende buurten met relatief hoge bevolkingsdichtheden is de gezondheidsimpact van een extra hectare groen nog veel groter. In cijfers uitgedrukt lopen hier de gezondheidseffecten op tot maximaal één zorgbehoevende patiënt minder per 112 m2 toegevoegd groen. Dit is een afname van bijna 90 zorgbehoevende patiënten per extra hectare groen.

10.000 voetbalvelden vergroeningspotentieel

Sweco heeft op buurtniveau gekeken naar onder meer de openbare mentale en fysieke gezondheidsdata, de zorg- en verzuimkosten en het vergroeningspotentieel van 104 gemeentes die meededen aan de Groene Stad Challenge. Daaruit blijkt dat een totale extra groene ruimte van ruim 7.300 hectare (10.000 voetbalvelden) te realiseren is.

Budgetten in samenhang bekijken

In een tijd dat zowel de budgetten van gezondheidszorg als het groenbeheer bij gemeenten onder druk staan, is het raadzaam om de gezondheidseffecten van groen mee te wegen. Op dit moment zijn gemeenten als enige partij verantwoordelijk voor de kosten van inrichting en onderhoud van openbaar groen. Terwijl de baten van groen verder strekken. Volgens Sweco zou het daarom voor meerdere investeerders en partijen binnen het zorglandschap interessant moeten zijn om de vergroeningsopgave te helpen versnellen.

Meer weten?

Wil je meer cijfers en uitleg over het onderzoek? Op de website van Sweco lees je een uitgebreide samenvatting, en kun je ook het volledige white paper (pdf) downloaden.

Meer groen in een gemeente, betekent ook meer beheertaken. Misschien wel voor jou. Wil je weten hoe je het beheer in jouw gemeente beter kunt budgetteren, plannen en uitvoeren, neem dan eens vrijblijvend contact met ons op. Onze adviseurs zijn dagelijks met dit soort vragen bezig. En zij kunnen je ook meer vertellen over Obsurv, dat inmiddels voor meer dan 130 gemeenten en organisaties in Nederland hét beheersysteem is voor de openbare ruimte.