Hoe word je snel en effectief een groene(re) gemeente?

Als beheerder van de openbare ruimte heb je het vast ook wel eens voorbij horen komen: ‘Onze gemeente moet groener worden. Hoe doen we dat?’ Met de gevolgen van de klimaatverandering, maar ook bijvoorbeeld met de sociale impact van de coronacrisis waardoor parken intensiever worden benut dan ooit tevoren, staat een groenere leefomgeving steeds hoger op de agenda van bestuurders. Maar hoe groen is jouw gemeente eigenlijk in vergelijking met andere gemeenten? Op welke plekken kun je nog vergroenen? En wat zijn de meest effectieve maatregelen? Door mee te doen aan de ‘Groene Stad Challenge’ is er nu een makkelijke en snelle manier om antwoord te krijgen op deze vragen.

Waar te beginnen?

Gemeenten hebben in toenemende mate te maken met complexe opgaven die om een integrale aanpak vragen. Groen wordt daarbij steeds vaker gezien als een belangrijk deel van de oplossing. Groen is immers een effectieve methode om de gevolgen van klimaatverandering (hitte, droogte en wateroverlast) op te vangen. Groen is ook een voorwaarde om biodiversiteit te behouden. En groen is een bepalende factor voor onze gezondheid en een prettige woon- en werkomgeving. Kortom, over de wens en noodzaak van een groenere ruimte om ons heen, is weinig discussie. Maar waar te beginnen? En hoe?

‘Nulmeting’

Met de Groene Stad Challenge hebben Sweco, NL Greenlabel en Husqvarna hun krachten gebundeld en een methode ontwikkeld om gemeenten inzicht te bieden en op weg te helpen. “Eigenlijk begint het met de vraag naar hoe groen of grijs jouw gemeente nu al is, ook ten opzichte van andere gemeenten”, vertelt Joeri Meliefste, expert stedelijk groen en klimaatadaptatie bij Sweco. “Gemeenten die zich opgeven voor de Groene Stad Challenge krijgen van ons voor het eerst een compleet beeld van hun stad of dorp. Het is een soort nulmeting op basis van kaartmateriaal, luchtfoto’s en diverse openbare databronnen. Door dit inzicht ontstaat vervolgens duidelijkheid over waar de beste kansen liggen om (verder) te vergroenen.”

Van inzicht…

Na aanmelding voor de Groene Stad Challenge krijgen gemeenten, zonder dat het hen extra tijd of inspanning kost, antwoord op een aantal cruciale vragen. Bijvoorbeeld:

 • Hoe groen is mijn stad of dorp?
 • Hoe groen zijn mijn wijken/buurten?
 • Hoe groen zijn de privé terreinen per wijk?
 • Waar bestaat het stedelijk groen uit in mijn stad of dorp (gras, struiken of bomen)?
 • Hoe is de verdeling van het groen over mijn stad of dorp?
 • Hoeveel groen heeft iedere inwoner tot zijn beschikking?

…naar een concreet handelingsperspectief

“Met het antwoord op deze vragen krijgen gemeenten een goed beeld van de locaties waar ingrijpen het meeste loont”, aldus Daan Cornelisse, projectmanager Groene Stad Challenge bij Sweco. “Er ontstaat inzicht, ook in wat de meest kansrijke maatregelen zijn om verder te vergroenen. Wij helpen gemeenten met de ‘hoe-vraag’ om te komen tot een groenere en duurzamere leefomgeving.”

Voorbeelden van dit soort inzichten zijn:

 • Waar en hoeveel daken kunnen vergroend worden in mijn gemeente?
 • Hoeveel zinloze verharding ligt er in mijn gemeente en waar ligt het?
 • Waar zijn kansrijke plekken om andere vormen van vegetatie toe te voegen?
 • Waar kan ik parkeerplaatsen vergroenen?
 • Waar kan ik bomen toevoegen in mijn gemeente en waar is dit nodig?
 • Waar kan ik groene verblijfsplekken toevoegen en waar is dit nodig?

Aanmelden voor de Groene Stad Challenge

Gemeenten kunnen zich nog tot en met 16 juli 2021 voor de Groene Stad Challenge aanmelden. Vervolgens worden de steden en dorpen van deelnemende gemeenten geanalyseerd waarna de resultaten in september 2021 worden gepresenteerd aan de deelnemers.

“De Groene Stad Challenge klinkt een beetje als een wedstrijd, maar het is er één waarbij iedereen zal winnen”, legt Daan uit. “Niet alleen de groenste steden en dorpen zullen winnaar zijn, maar ook alle gemeenten die serieuze stappen willen zetten in de verdere vergroening van hun stad of dorp.”

Inwoners zijn de winnaars

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte in september 2021 zal er aandacht zijn voor de winnaars en worden ook aanmoedigingsprijzen uitgereikt. “Maar de grootste winst zit natuurlijk in de daadwerkelijke vergroening die gemeenten zullen realiseren op basis van onze analyses”, voegt Joeri eraan toe. “Want als de hoeveelheid groen in jouw gemeente toeneemt, dan zijn uiteindelijk álle inwoners de winnaars.”

Meer weten over de Groene Stad Challenge?

Meer informatie over de Groene Stad Challenge vind je op de website. Daar kun je je ook aanmelden. Heb je nog vragen, neem dan contact op met ([email protected], +31 6 5755 2854) of Daan Cornelisse ([email protected], +31 6 1153 7794).

Meer weten over Obsurv, en het beheer openbare ruimte?

Meer groen in jouw gemeente kan ook leiden tot aanpassingen in het beheer. Maak je al gebruik van Obsurv, het beheersysteem openbare ruimte van Sweco, dan weet je dat je jouw areaal altijd volledig in kaart hebt en dat je aanpassingen snel en makkelijk kunt doorvoeren. Dan weet je bovendien hoe je in hetzelfde integrale beheersysteem jouw beheertaken kunt begroten en plannen.

Maak je nog geen gebruik van Obsurv? Dan nodigen wij je van harte uit om een gratis demolicentie aan te vragen en vrijblijvend contact op te nemen met Robert de Greef ([email protected], +31 6 2292 4972) of een van onze andere adviseurs voor een rondleiding door ons beheerpakket.