Volkstuinen bron van biodiversiteit

Een volkstuin, waar is dat nou goed voor?

In stedelijke omgevingen zijn grondprijzen hoog en ruimte schaars. Volkstuinterreinen staan daardoor soms ter discussie. Maar ze blijken ook erg goed te zijn voor de biodiversiteit, zonder dat gemeenten er ook maar iets aan hoeft te doen. Door verbinding te zoeken met maatschappelijke functies en openbare ruimte, kunnen volkstuinen hun positie verstevigen.

Bestrijding invasieve exoten: niets doen kost het meest

Invasieve exoten zijn dieren en planten die door menselijk handelen in ons land zijn terechtgekomen. Sommige zijn een bedreiging voor gezondheid, infrastructuur of inheemse planten. En het slechte nieuws is: als we niets doen, dan neemt de verspreiding alleen maar toe.

Lieveheersbeestje en stoeptegels

Waar blijven de insecten?

De afgelopen jaren is het aantal insecten sterk gedaald, zeker in stedelijke omgevingen. Een van de oorzaken: te weinig groen en teveel steen en tegels.