obsurv rotterdam

Met één klik de juiste boom voor elke locatie

Door klimaatverandering krijgen we te maken met meer hitte en regenval. Het planten van meer en grotere bomen zorgt voor CO2 opname, meer schaduw en een gezonde waterhuishouding. Een goede manier om onze steden klimaatadaptief te maken, zeker als we slim gebruikmaken van beschikbare data. Maar hoe kies je de juiste boom? De Sweco Boomkeuzewijzer helpt hierbij. Met de Boomkeuzewijzer wordt het namelijk mogelijk om met één klik de juiste boomsoort te kiezen voor elke locatie.

De juiste boom kiezen

Bomen hebben veel positieve effecten, maar kunnen ook behoorlijk wat overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld door bladafval, vogelpoep en wortelopdrukken. Dit zorgt voor klachten door burgers. Met de Boomkeuzewijzer is dat verleden tijd. De tool helpt gemeenten bij het kiezen en maakt het beheer van de openbare ruimte een stuk eenvoudiger.

Geen valfruit op parkeerplaatsen, maar juist schaduw en koele auto’s door brede bomen met een dicht bladerdek. Geen klachten door bomen die tegen de gevels groeien, maar juist goed te beheren, strooizout verdragende, smal blijvende bomen in de straat.

Zo werkt de Boomkeuzewijzer

Met één klik op de kaart analyseert de Boomkeuzewijzer een locatie en geeft een selectie bomen die het meest geschikt is voor die plek. De selectie wordt getoond op volgorde van fijnstof afvangen. Dat wil zeggen dat de bomen die dit het beste doen, bovenaan staan. Ook zijn soortkenmerken en foto’s aan de bomen gekoppeld, om de keuze nog eenvoudiger te maken.

Hulp bij waarmaken ambities

De Boomkeuzewijzer kijkt onder andere naar de afstand tot gebouwen, verlichting, ondergrondse infrastructuur, parkeerplekken, speeltuinen en wegen. En natuurlijk naar het bodemtype, vruchtbaarheid en grondwaterstand. Ook aspecten als de standplaats, aanwezigheid van oppervlaktewater, kans op strooizout en de soortendiversiteit zijn opgenomen in de tool. Alle filters kun je eenvoudig zelf aan- en uitzetten, passend bij de ambities en wensen van jouw organisatie.

Meer boomsoorten, meer biodiverstiteit

Bijkomend voordeel is dat de selectie met de Boomkeuzewijzer kan zorgen voor meer biodiversiteit in de openbare ruimte. Want ondanks veel goede bedoelingen, hebben gemeente vaak een beperkt bestand aan boomsoorten. Vaak zijn dat soorten die het goed doen in Nederland, zoals de Es en Iep. Dit vormt een risico op het moment dat een boomziekte uitbreekt. Zoals recent de Essentak sterfte en overlast van de eikenprocessierups. Meer variatie is niet alleen goed voor het voorkomen van deze situaties, maar ook voor de natuur, de biodiversiteit en een positief gebruik van de openbare ruimte.

Meer informatie

Obsurv maakt het beheren van de buitenruimte een stuk eenvoudiger. Zo is er de Obsurv Groen module en de Obsurv BomenApp, waarmee gemeenten eenvoudig boominspecties kunnen (laten) uitvoeren. De Boomkeuzewijzer is beschikbaar in Obsurv, of als losse tool op basis van de BGT. Hij is gekoppeld aan de bomendatabase TreeEbb van Boomkwekerij Ebben. Deze bomendatabase heeft 150 jaar kennis van de toepassing van bomen, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Ebben werkt dagelijks aan de TreeEbb, zo blijven ook die gegevens op orde.

Wil je meer weten over de Boomkeuzewijzer of over Obsurv? Neem dan vrijblijvend contact met ons op met Rob Bergevoet (Obsurv adviseur), of met Peter van Ossenbruggen (Obsurv teammanager).