9 miljoen Nederlandse essen ten dode opgeschreven. Heeft u zicht op uw bomenareaal?

In Nederland staan nu nog zo’n 10 miljoen essen, maar door essentaksterfte dreigt de es uit het Nederlandse landschap te verdwijnen. 80% van de essen is inmiddels aangetast door de agressieve schimmel, waar nog geen remedie tegen gevonden is. De verwachting is dat 90% van de essen gaat bezwijken de komende jaren. Dit leidt tot grote veranderingen, heeft u al zicht op aangetaste essen in uw bomenareaal?

Kleiachtig landschap

Vooral op de kleiachtige landschappen, waar veel essen zijn geplant, zoals in de noordelijke en westelijke provincies zijn de gevolgen het meest zichtbaar. Bijvoorbeeld in Almere, waar veel essen groeien in de rijke kleibodem van de Flevopolder. Geschat wordt dat 90% van het totale essenbestand hier zal bezwijken. Dit heeft grote gevolgen voor het areaal van de gemeente. Om maar te zwijgen van kosten om al deze bomen te vervangen de komende 5 jaar.

Voorkom risico’s en onverwachte kosten

De gemeente Almere beheert circa 14.000 essen. Van al deze bomen wordt momenteel de mate van aantasting in kaart gebracht met de BomenApp van Obsurv (beheersysteem van Sweco). Dankzij deze boominspecties krijgt de gemeente zicht op de mate van aantasting. Daarnaast kan de gemeente de veiligheid handhaven, want besmette bomen vormen veel dood hout. Er moet dus snel en accuraat gehandeld worden.

Snel in actie met de BomenApp

Ook niet Obsurv-gebruikers gebruiken de Obsurv BomenApp waarmee alle essen binnen de gemeente razendsnel geïnspecteerd worden. Obsurv is een webbased beheersysteem dat 24 uur per dag beschikbaar is. De voortgang van de inspectie kan hierdoor voortdurend geraadpleegd worden. Zelfs als meerdere mensen tegelijk het veld ingaan. Gegevens kunnen in een handomdraai worden verwerkt. De gemeente kan vervolgens prioriteiten stellen aan de hand van het ingevoerde aantastingsbeeld en de risicoklasse. Op basis hiervan kan een goede prognose worden gegeven van het benodigde budget voor de komende jaren.

Wilt u snel inzicht in de mate van aantasting van uw bomen?

Wilt u weten wat essentaksterfte voor uw gemeente betekent? Wij kunnen u helpen om snel inzicht te krijgen in de mate van aantasting. Zodat u maatregelen kunt treffen en het benodigde budget bepalen om dit op een veilige manier aan te pakken.

Neem vrijblijvend contact met op met Rob Zijderveld, Adviseur Groen en Integraal Beheer Openbare Ruimte, T 06- 51 41 08 88 of stuur een e-mail naar [email protected]. Je kunt ook bij een van onze onderstaande adviseurs terecht.