Overstroomde weg

Klimaatadaptieve maatregelen: 5 tips voor succesvolle klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en de gevolgen zijn duidelijk merkbaar. De winters worden natter, de zomers droger en regenbuien heviger. Als beheerder van de openbare ruimte sta je – meer nog dan anderen – oog in oog met de praktische gevolgen. Welke klimaatadaptieve maatregelen zijn nuttig? En hoe kun je vanuit jouw vakkennis burgers en bestuurders overtuigen dat actie écht nodig is om de klimaat- en energie neutrale ambities te verwezenlijken? Lees onze 5 tips voor succesvolle klimaatadaptatie!

Tip 1: Bepaal de impact op buurt- en stadsniveau

Onderzoek wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor de stad. Maar ook voor de afzonderlijke buurten of wijken. Het is namelijk mogelijk dat bijvoorbeeld hittestress een grotere impact heeft op het relatief dichtbebouwde centrum, dan op een groene buitenwijk. Onderzoek niet alleen de huidige gevolgen maar extrapoleer voor een periode van 30 jaar. Laat de data daarbij zoveel mogelijk aansluiten op de bestaande data van de openbare ruimte. Dit zorgt voor een integraal en interactief beeld. En dat is nodig bij het overtuigen van bestuur en burgers, voor de noodzaak van klimaatadaptatie.

Tip 2: Ontwikkel een visie

Zorg voor bewustwording van klimaatverandering. En: zorg dat de gevolgen hiervan op de openbare ruimte inzichtelijk zijn. Dit helpt het thema te verankeren in de visie voor de openbare ruimte. Bepaal welke onderwerpen voor jouw gemeente relevant zijn en welke veranderingen de meeste impact gaan hebben. Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van een stresstest. Hiervoor maak je een prioriteitenlijst op stadsniveau en zoek je de balans tussen kans en impact. Uiteraard kun je niet overal 100% garantie realiseren. Daarom accepteer je in sommige gevallen de ‘overlast’. Dit omdat de kans dat het zich voordoet zeer klein is, of de gevolgen beperkt blijven.

Tip 3: Veranker het thema in het beleid

Om de doorgaans dure ingrepen te kunnen bekostigen, is het meeliften met bestaande projecten in de openbare ruimte noodzakelijk. Het is daarom essentieel dat het thema ‘klimaatadaptie’ verankerd wordt in het bestaande beleid voor de openbare ruimte, maar ook op het gebied van water en ruimtelijke ontwikkeling. Bijkomend voordeel is dat er op die manier een gezamenlijk eigenaarschap ontstaat, wat de uitvoering van de maatregelen weer makkelijker maakt.

Tip 4: Zoek draagvlak

Bij veel belangrijke actoren zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de openbare ruimte nog niet goed bekend. Zoals burgers, beheerders, bestuurders en private partijen, Dit geldt ook voor mogelijke maatregelen. Communicatie gericht op bewustwording, acceptatie en het creëren van draagvlak is in dit stadium van groot belang. Sweco werkt aan de ontwikkeling van Staat van je Straat. Hiermee krijgen burgers rechtstreeks inzicht in hoe klimaatbestendig een straat is. Een soort van energielabel, maar dan voor je straat.

Tip 5: Start proeftuinprojecten

De exacte gevolgen van klimaatverandering zijn nog niet helder. Voorspellingen worden gedaan op basis van algemene klimaattrends, maar kunnen lokaal extremer uitpakken. Het starten met kleinschalige proeftuinprojecten kan inzicht geven in de effectiviteit van de maatregelen. Als deze projecten worden gekoppeld aan locaties waar de openbare ruimte toch al opnieuw wordt ingericht, is er een win-win situatie. Er wordt dan namelijk tegen weinig extra kosten geëxperimenteerd met verschillende klimaatadaptieve maatregelen, waarmee ondertussen de openbare ruimte klimaatbestendiger wordt.

Proeftuinprojecten maken klimaatadaptatie bovendien tastbaar en dragen bij aan meer draagvlak voor de maatregelen. De proeftuinen zorgen ervoor dat het effect direct zichtbaar wordt in de openbare ruimte. Dit kan bijdragen aan een bredere toepassing, zowel bij particulieren als bedrijven.

Meer informatie?

Ben je geïnteresseerd in het klimaatadaptief maken van jouw gemeente? Bij Sweco hebben onze adviseurs ruime ervaring op dit gebied. Neem contact op met Martijn Streenstra (adviseur water en ruimte) via [email protected] of 06 22 37 17 91.

Meer weten over Obsurv?

Uiteraard is een succesvolle klimaatadaptie gebaat bij een goed beheer van de openbare ruimte. Wil je meer weten over Obsurv, onze beheeroplossing voor de openbare ruimte? Neem dan contact op of vraag een gratis demolicentie aan. Onze adviseurs kunnen je meer vertellen over de voordelen van ons beheerpakket.

gratis demolicentie