Overstroomde weg

5 tips voor succesvolle klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en de gevolgen zijn duidelijk merkbaar. De winters worden natter, de zomers droger en regenbuien heviger. Als beheerder van de openbare ruimte staat u – meer nog dan anderen – oog in oog met de praktische gevolgen. Hoe beperkt u de schade en hoe benut u kansen? En hoe kunt u vanuit úw vakkennis burgers en bestuurders helpen overtuigen dat actie echt nodig is om de klimaat- en energie neutrale ambities van onze steden te verwezenlijken? Lees onze 5 tips voor succesvolle klimaatadaptatie!

Tip 1: Bepaal de impact op buurt- en stadsniveau

Onderzoek wat de gevolgen zijn van klimaatverandering voor uw stad, én voor de afzonderlijke buurten of wijken. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld hittestress een grotere impact heeft op het relatief dichtbebouwde centrum, dan op een groene buitenwijk. Onderzoek niet alleen de huidige gevolgen maar extrapoleer voor een periode van 30 jaar. Laat de data daarbij zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande data van de openbare ruimte. Dit zorgt voor een integraal en interactief beeld. En dat is nodig bij het overtuigen van bestuur en burgers voor de noodzaak van klimaatadaptatie.

Tip 2: Ontwikkel een visie

Zorg voor bewustwording van klimaatverandering, en: zorg dat de gevolgen hiervan op de openbare ruimte inzichtelijk zijn. Dit helpt het thema te verankeren in de visie voor de openbare ruimte. Bepaal welke onderwerpen voor uw gemeente relevant zijn en welke veranderingen de meeste impact gaan hebben. Dit kan bijvoorbeeld door het uitvoeren van een stresstest. Hiervoor maakt u een prioriteitenlijst op stadsniveau en zoekt u de balans tussen kans en impact. Uiteraard kunt u niet overal 100% garantie realiseren. Daarom accepteert u in sommige gevallen de ‘overlast’ omdat de kans dat het zich voordoet zeer klein is, of omdat de gevolgen beperkt blijven.

Tip 3: Veranker het thema in het beleid

Om de doorgaans dure ingrepen te kunnen bekostigen is het meeliften met bestaande projecten in de openbare ruimte noodzakelijk. Het is daarom essentieel dat het thema ‘klimaatadaptie’ verankerd wordt in het bestaande beleid voor de openbare ruimte, maar ook op het gebied van water en ruimtelijke ontwikkeling. Bijkomend voordeel is dat er op die manier een gezamenlijk eigenaarschap ontstaat, wat de uitvoering van de maatregelen weer makkelijker maakt.

Tip 4: Zoek draagvlak

Bij veel belangrijke actoren, zoals burgers, beheerders, bestuurders en private partijen, zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de openbare ruimte nog niet goed bekend. Dit geldt ook voor mogelijke maatregelen. Communicatie gericht op bewustwording, acceptatie en het creëren van draagvlak is in dit stadium van groot belang. Sweco werkt op dit moment bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van ‘Staat van je Straat’. Hiermee krijgen burgers rechtstreeks inzicht in hoe klimaatbestendig hun straat is. Een soort van energielabel, maar dan voor je straat.

Tip 5: Start proeftuinprojecten

De exacte gevolgen van klimaatverandering zijn nog niet helder. Voorspellingen worden gedaan op basis van algemene klimaattrends, maar kunnen lokaal extremer uitpakken. Het starten met kleinschalige proeftuinprojecten kan inzicht geven in de effectiviteit van de maatregelen. Als deze projecten worden gekoppeld aan locaties waar de openbare ruimte al opnieuw wordt ingericht, is er een win-win situatie. Er wordt dan namelijk tegen weinig extra kosten geëxperimenteerd met verschillende klimaatadaptieve maatregelen, waarmee ondertussen de openbare ruimte klimaatbestendiger wordt.

Proeftuinprojecten maken klimaatadaptatie bovendien tastbaar en dragen bij aan meer draagvlak voor de maatregelen. De proeftuinen zorgen ervoor dat het effect direct zichtbaar wordt in de openbare ruimte. Dit kan bijdragen aan een bredere toepassing, zowel bij particulieren als bedrijven.

Meer informatie?

Bent u geïnteresseerd in het klimaatadaptief maken van uw gemeente? Bij Sweco hebben onze adviseurs ruime ervaring op dit gebied. Neem contact op met Martijn Streenstra (adviseur water en ruimte) via Martijn.Steenstra@Sweco.nl of 06 22 37 17 91.

Meer weten over Obsurv?

Uiteraard is een succesvolle klimaatadaptie gebaat bij een goed beheer van de openbare ruimte. Wilt u meer weten over Obsurv, onze beheeroplossing voor de openbare ruimte? Neem dan contact op en vraag alvast een gratis demolicentie aan. Onze adviseurs kunnen u meer vertellen over de voordelen van ons beheerpakket.

 

gratis demolicentie