Risicogestuurd wegbeheer helpt Barneveld juiste keuzes te maken

Risicogestuurd beheer staat erg in de belangstelling. Onder beheerders en bestuurders bestaat de behoefte om in het beheer ook een afweging van risico’s mee te nemen. De door Sweco uitgevoerde risicoanalyse op de wegen helpt gebruikers van Obsurv de juiste keuzes te maken. Maar ook voor gebruikers van andere beheersystemen kan Sweco een risicoanalyse uitvoeren. Sweco deed dit bijvoorbeeld voor gemeente Barneveld.

Hoogste risico’s als eerste aangepakt

Door Sweco is een methode ontwikkeld om op basis van de inspectiegegevens uit Obsurv een risicoanalyse uit te kunnen voeren. Met de methodiek wordt een prioritering voor het onderhoud opgesteld op basis van de risico’s. Zodoende wordt risicogestuurd onderhoud mogelijk en kan het beschikbare budget op de juiste locaties worden ingezet. De hoogste risico’s kunnen als eerste worden aangepakt.

Meer inzicht in de gevolgen van keuzes

Doordat de risico’s per beleidsthema inzichtelijk zijn, kan er ook beter gestuurd en gecommuniceerd worden op de gevolgen voor de veiligheid, duurzaamheid (kapitaalvernietiging), aanzien en comfort. Wanneer het budget niet toereikend is, kan ook inzichtelijk worden gemaakt welke risico’s er nog niet kunnen worden aangepakt en dus voorlopig in het areaal aanwezig blijven. Dit alles wordt gepresenteerd zowel in kaart als in een prioriteitenlijst en een dashboard.

Niet alleen voor Obsurv-gebruikers

Gemeente Zwolle en Purmerend zijn voorbeelden van Obsurv-gebruikers die ook al opdracht hebben gegeven om deze risicoanalyse te laten uitvoeren. Maar ook gemeente Barneveld (gebruiker van het GBI-beheersyteem) had behoefte om de risico’s van de aanwezige schades aan de verhardingen in hun areaal in beeld te krijgen. “Toen bleek dat Sweco deze risicogestuurde aanpak al helemaal had uitgewerkt, hebben wij hen gevraagd ook voor ons een analyse te maken”, vertelt Bas de Jong van de beheerafdeling (BOR) van Barneveld.

Sweco heeft vervolgens een Obsurv-wegenbegroting aangemaakt om op basis daarvan de risicoanalyse te kunnen uitvoeren. “Deze aanpak maakt het mogelijk om aan al onze parameters een bepaalde prioriteitswaarde mee te geven, waarbij we alles ook kunnen ijken op onze beleidsthema’s”, vervolgt De Jong. “Zo hebben we in Barneveld bijvoorbeeld extra prioriteit meegegeven aan het beheer van onze fietspaden.”

Onderbouwing van keuzes

Met de uitkomsten van de risicoanalyse is het voor Barneveld makkelijker om de juiste keuzes te maken. “Natuurlijk is het niet zo dat we de uitkomsten klakkeloos overnemen”, legt De Jong uit. “Maar het is een heel goed hulpmiddel om keuzes uit te leggen en te onderbouwen. En het laat goed zien wat de consequenties zijn van keuzes.”

Meer informatie

Heeft u interesse in onze methodiek en wilt u weten wat het u kan opleveren? Neem dan contact op met Marijn van den Berg via 06 – 12 09 78 23 of stuur een email naar marijn.vandenberg@sweco.nl.

Lunchlezing

Op 26 april 2017 geeft Marijn van den Berg ook een lunchlezing over de principes van de risicoanalyse en laat hij zien hoe de resultaten van de risicoanalyse kunnen worden gepresenteerd.

De lezing is tussen 12:00 en 13:30 uur bij Sweco in de Expozaal in De Bilt. We starten om 12 uur met een broodjeslunch, waarna vanaf ongeveer 12:30 de presentatie start. U kunt zich opgeven via marijn.vandenberg@sweco.nl.