“Er komt steeds meer kijken bij beheer openbare ruimte, dus laten we nog beter samenwerken”

“De openbare ruimte is van ons allemaal, maar het beheren ervan is een vak apart.” Met deze inmiddels bekende uitspraak opende Peter van den Ossenbruggen, teammanager Obsurv, de vakdagen beheer openbare ruimte 2019. “Maar”, zo voegde hij eraan toe, “er komt steeds méér kijken bij ons vak!” Daarom stonden de 3 regionale vakdagen in het teken van nieuwe werkwijzen en methodieken. Slimme oplossingen waarmee beheerders beter antwoord kunnen bieden op de almaar groeiende uitdagingen van een veranderend klimaat, aanhoudende bezuinigingen en een steeds kritischer ingestelde burger.

Gedeelde uitdagingen

In Assen, Rotterdam en Eindhoven kwamen ze samen: beheerders van wegen, kunstwerken, riolering, groen, inspecteurs, beleidsmakers… Ze kwamen voor een programma dat speciaal op hen was toegespitst, om ervaringen uit te wisselen en kennis te maken met vakgenoten uit hun regio. En hoe gemêleerd het gezelschap ook was, duidelijk was dat hun uitdagingen grote overeenkomsten vertonen: Meer doen met minder geld. En dat in een context waarin o.a. wateroverlast, hittestress en droogte om nieuwe maatregelen vragen. Een context waarin bovendien de burger steeds beter geïnformeerd en dus mondiger wordt.

Meer en beter samenwerken

“De grenzen van de kaasschaafbezuinigingen komen in zicht”, zo schetste een van de deelnemers zijn situatie. “En als de bodem bereikt is en je rond het veiligheidsminimum moet werken, dan is het lastig om nog goed te beheren”, vulde een ander aan. De uitspraken onderstreepten nog eens de lastige situatie waarin veel beheerders hun werk moeten uitoefenen. En hoe belangrijk de oproep is om met zijn allen slimmere antwoorden te vinden, kennis te delen en meer en beter samen te werken. “Iets waar de vorming van vakcommunities aan kan bijdragen”, aldus Peter van Ossenbruggen.

Data op orde

Na de plenaire opening gingen de deelnemers in paralelsessies uiteen om dieper op hun eigen vakgebied in te gaan. Onderwerpen als de nieuwe beheersystematieken voor integraal beheer, groen, wegen en kunstwerken kwamen aan de orde. Maar ook de nieuwe inspectienorm (EN-NEN-13508), de WIBON en de bestrijding van invasieve exoten stonden op het programma. De opvallende gemene deler bij deze thema’s was dat iedere aanpak juiste en actuele data vereist. Door je data op orde te hebben kun je niet alleen de meest efficiënte aanpak kiezen, maar kun je ook inzicht bieden aan anderen, niet in de laatste plaats aan het College van B&W en andere stakeholders.

Inspirerend was in dit verband ook de sessie over de CELCIUS-tool, die rioolbeheerders in staat stelt om aan de hand van actuele data de waarde van preventieve klimaatadaptatie af te zetten tegen de kosten van klimaatschade. Wat is het exacte punt waarop je preventieve maatregelen niet meer rendabel zijn, en waarop je beter kunt kiezen voor repressieve maatregelen zoals bijvoorbeeld tijdelijke waterwering?

Integrale aanpak

In vrijwel alle deelsessies kwam het belang van een integrale benadering aan bod voor het beheer van de openbare ruimte. Zo’n aanpak maakt het mogelijk om flexibeler in te spelen op beleidsambities, maar ook op hedendaagse thema’s die zich niet altijd van tevoren laten aankondigen, of het nu gaat om de bestrijding van water, droogte, processierups, invasieve exoten of acute risico’s als gevolg van achterstallig onderhoud. De CROW-beheersystematiek biedt een goed handvat om te bepalen wat je als organisatie al doet, wat nog niet, en welke prioriteiten je zou moeten stellen. “Een goed middel om meer grip te krijgen op beheer”, aldus Rob Krom, teamleider IBOR.

“De traditionele aanpak van aanvraag, offerte en oplevering is vaak ook niet meer toereikend”, zo benadrukte adviseur Nico Broek in zijn sessie over inspirerend beheren. Veel liever kiest hij tegenwoordig voor een integrale aanpak waarbij alle betrokken disciplines samenkomen om te bepalen of de juiste vraag wel wordt gesteld. “Als je dat gezamenlijk scherp hebt, dan is het ook mogelijk om je risico’s in kaart te brengen, en bijvoorbeeld te beslissen om niet honderden objecten tegelijk te gaan inspecteren, maar alleen de belangrijkste risico-objecten”.

Meer weten over een bepaald onderwerp?

Al bij al waren het weer 3 inspirerende vakdagen die ongetwijfeld tot nieuwe inzichten, uitwisselingen en vervolgtrajecten zullen leiden. Wil jij ook verder praten over een of meerdere onderwerpen die aan bod zijn gekomen? Vanzelfsprekend kun je dan contact met ons opnemen. Bel of mail ons, we helpen je graag verder!