Kunstwerken als kunst

Als kunstenaars en ingenieurs intensief samenwerken, dan kunnen civieltechnische kunstwerken tot ware kunst worden verheven. Dan krijgen de bouwwerken de aandacht die zij verdienen.

Gemeente Wijk bij Duurstede gaat kunstwerken beheren met Obsurv

Grontmij stelt voor de gemeente Wijk bij Duurstede een beheerplan op voor de waterbouwkundige constructies. De gegevens die nodig zijn voor dit plan worden nu geïnventariseerd en verwerkt. En zijn via het beheersysteem Obsurv straks eenvoudig toegankelijk, ook vanuit smartphone en tablet.