Een man loopt over de Waalbrug in Nijmegen.

Waterschap Rivierenland: “De kunstwerkinspectie is de basis van alles”

Bruggen, viaducten, duikers en tunnels. Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van deze civiele kunstwerken in hun regio. Om goed in beeld te hebben wat de staat ervan is, inspecteert Sweco deze kunstwerken en adviseert over de vervolgstappen. Maar waarom besteedt het waterschap dit eigenlijk uit? Wij gingen in gesprek met Gerard van Dijk, vakspecialist civiele techniek bij Waterschap Rivierenland.

Alles bij één partij

Gerard is verantwoordelijk voor alle civiele kunstwerken van het waterschap. Van inspecties tot de het bepalen van de vervangingsopgave en het laten uitvoeren van de projecten. Maar dat is veel werk voor één persoon. Gerard: ‘Mijn tijd is schaars en ik wil zo efficiënt mogelijk van A naar B komen. Daarom werken wij voor de inspecties samen met Sweco.’

‘Wij werken al sinds 2014 met Obsurv en hebben een raamcontract met Sweco’, legt Gerard uit. ‘Dat maakt het makkelijk schakelen, want daardoor kunnen we 1 op 1 zaken doen. Ik hoef dus niks aan te besteden of er derde partijen bij te betrekken. Sweco werkt ook met goede inspecteurs en kan de data direct verwerken in Obsurv. Zo staat alles direct op de juiste plek en heb je geen gedoe met het overzetten van bestanden. Daarom kiezen wij ervoor om de kunstwerkinspecties door Sweco te laten doen. Zo zit alles bij één partij en houd je de cirkel rond.’

Continuïteit en data op orde

‘Voor ons is continuïteit heel belangrijk om onze data op orde te houden’, gaat Gerard verder. ‘De inspecteurs waar Sweco mee werkt, gaan nu voor de derde keer onze kunstwerkinspecties uitvoeren. Door steeds met dezelfde inspecteurs te werken, is de manier van rapporteren en vastleggen altijd hetzelfde. Na de inspecties hebben we een afstemmingsoverleg met een adviseur van Sweco. Hij vertelt mij precies wat de belangrijkste uitkomsten zijn. Wat zijn de bijzonderheden? Zijn er gevaarlijke dingen? En wat heeft spoed?’

‘NEN2767-inspecties, maar we houden het wel praktisch’

Sweco voert de inspecties uit op basis van NEN2767. NEN 2767 is het instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van de civiele kunstwerken. ‘Dat werkt met conditie- en risicoscores, die aangeven hoe het kunstwerk eraan toe is’, legt Gerard uit. ‘Ik heb met Sweco afgesproken om dit niet té ingewikkeld te maken, zodat het wel praktisch blijft. Als ik weet wat de conditie- en risicoscores zijn en ik foto’s en maatregelen heb, dan is dat genoeg. De NEN-norm heeft verschillende categorieën en levels. Wij houden de praktische lijn daarvan vast.’

Een kant en klaar pakket

Sweco voert de inspecties dus uit voor Waterschap Rivierenland, zet de data direct in Obsurv én brengt in het afstemmingsoverleg een advies uit. ‘Zij hebben die expertise in huis’, zegt Gerard. ‘En ik krijg een kant en klaar pakket aangeleverd van Sweco. Daardoor weet ik precies wat nodig is, welke objecten groot onderhoud nodig hebben en welke we moeten vervangen. Dat is allemaal gebaseerd op conditie- en risicoscores. De kunstwerkinspecties zijn dus de basis van alles. Dan kan ik prioriteiten stellen, een programma maken en budget reserveren.’

Meer informatie

Sweco bedient de hele cyclus van assetmanagement: van inspecteren en adviseren tot ontwerpen en het daadwerkelijk opvolgen van de vervolgwerkzaamheden met een aannemer. Wil jij hier meer over weten? Of heb je vragen over kunstwerkinspecties? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.