Kraan werkt aan dijkbeheer

Nieuw: dijkbeheer plannen en begroten in Obsurv

Met zijn allen droge voeten houden in Nederland. Dat is het hoge doel waar waterschappen aan werken met het beheren van dijken en waterkeringen. Maar daar zijn veel tussenstappen en subdoelen voor nodig. Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard werkt al 20 jaar met Obsurv voor wegbeheer en ziet in dit systeem ook veel mogelijkheden voor dijkbeheer. En dat gaan we nu samen ontwikkelen. We spraken met Alex Huibrechtse, Adviseur Assetmanagement bij Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Slim dijkbeheer met Obsurv

Als Hoogheemraadschap heb je de wettelijke taak om de staat van de waterkeringen te inspecteren. Tot dusver heeft het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard hier geen beheersysteem voor. Alex: “Wij houden onze onderhoudsactiviteiten bij in Excel en werken bij inspecties weer met een ander programma. Hierdoor konden we wel de gebreken registreren en beoordelen, maar het onderhoud niet makkelijk plannen. Dit willen we graag slimmer aanpakken.”

Het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard gebruikt Obsurv al 20 jaar voor wegbeheer. Het was daarom een logische stap om te onderzoeken hoe Obsurv kan worden ingezet voor dijkbeheer. “Een van de belangrijkste redenen om Obsurv in te zetten voor dijkbeheer, is dat je vanuit een kaart werkt”, vertelt Alex. “Dat betekent dat wij onze GIS-data als basis kunnen gebruiken voor Obsurv. Dijken en waterkeringen zien eruit als vlakken, waardoor je ze op de kaart makkelijk kunt intekenen. In Obsurv kunnen we ook de historie van de objecten terugzien, waardoor onze inspecteurs straks beter geïnformeerd kunnen inspecteren.”

Droge voeten

Het Hoogheemraadschap wil Obsurv inzetten om schades of gebreken te kunnen registreren, onderhoud te plannen, onderhoudsactiviteiten te combineren, inzicht te hebben in de kosten én om 2 tot 3 jaar vooruit te begroten. En dat allemaal in één systeem. “Obsurv gaat ons helpen om in control te zijn”, zegt Alex. “Het zorgt er straks voor dat we completer inzicht hebben in de staat van onze waterkeringen. En zo kunnen we voldoen aan wat de burger van ons verwacht. En dat is droge voeten houden.”

“Bij dijkinspecties kun je verschillende schadebeelden zien”, gaat Alex verder. “Zoals een scheur waardoor afschuiving kan ontstaan, een lek of een verzakking. Illegale bouwwerken kunnen de sterkte van onze dijken aantasten. Daarom zijn handhaving en vergunningen belangrijk. We willen Obsurv op termijn daarom ook gebruiken om onze inspecteurs informatie te geven over (lopende) vergunningen, waardoor we illegale bouwwerken kunnen opsporen.”

Kwaliteitsoordeel

In 2019 is de NEN-2676 uitgebreid voor het werkveld waterkeringen. Deze normering gebruiken we ook in Obsurv om een kwaliteitsoordeel te geven aan de verschillende onderdelen van een dijk. De decompositie van een dijk, oftewel de verschillende onderdelen van een dijk, komt in Obsurv te staan. Elk onderdeel kun je dan een kwaliteitsoordeel geven. En als je die onderdelen bij elkaar optelt, kun je de dijk als geheel beoordelen.

Obsurv modules combineren

Het beheren van dijken en waterkeringen is straks nieuw in Obsurv. Sweco combineert hiervoor twee modules van Obsurv: de module Kunstwerken en de module Overige Vakdisciplines. In de module Kunstwerken leggen we alle maatregelen vast en in Overige Vakdisciplines maken we de nieuwe vakdiscipline ‘Waterkeringen’. Daarin brengen we alle gegevens bij elkaar.

Dashboard waterkeringen

Om de data uit Obsurv op een interactieve manier inzichtelijk te maken, krijgt het Hoogheemraadschap straks ook een dashboard met drie verschillende: de voortgang van de inspecties en het onderhoud, het kwaliteitsoordeel per dijkvak en de kosten in relatie tot het budget. “Zo kunnen we straks snel zien hoe we ervoor staan”, stelt Alex.

Interessante oplossing voor waterschappen

De opgave van Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard is niet anders dan die van andere waterschappen. “Ik heb andere waterschappen gesproken, die ook behoefte hebben aan een gestructureerd beheersysteem voor dijken en waterkeringen. Veel waterschappen werken nu nog met verschillende systemen, maar dat is niet overzichtelijk. Wij deden dat ook zo, maar ik denk dat deze oplossing in Obsurv straks ook interessant is voor andere waterschappen”, besluit Alex.

Meer informatie

Wil je meer weten over de nieuwe vakdiscipline waterkeringen, die Sweco voor Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard in Obsurv maakt? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Zij denken graag me je mee. Ook Alex Huibrechtse van het Hoogheemraadschap staat ervoor open om met je te sparren over het beheersysteem. Stuur hem gerust een berichtje.