dashboard kunstwerken gemeente Heerlen Obsurv

Gemeente Heerlen: “Het dashboard kunstwerken helpt om complexe data eenvoudig te visualiseren”

Snel en eenvoudig inzicht in complexe data uit Obsurv? Met dashboards kun je data op een interactieve manier inzichtelijk maken. Zo kun je aan iedereen in de organisatie eenvoudig laten zien hoe je er als gemeente voor staat. Gemeente Heerlen werkt sinds kort met een gepersonaliseerd dashboard voor civieltechnische kunstwerken, waarmee zij data uit Obsurv visualiseren, tastbaar maken voor anderen én fouten en excessen opsporen. Maarten Elmendorp, beheerder civieltechnische kunstwerken bij gemeente Heerlen: “Als je in het dashboard aan de knoppen draait, kun je precies zien wat de gevolgen zijn.”

“Tastbaar maken voor anderen”

Gemeente Heerlen werkt sinds 2014 voor verschillende disciplines met Obsurv. In december 2021 is daar het dashboard kunstwerken aan toegevoegd. Een dashboard is een Tableau-rapportage, waarin complexe data uit Obsurv eenvoudig en visueel wordt weergegeven.

“Het dashboard helpt om de data uit Obsurv te visualiseren”, vertelt Maarten. “Civiele kunstwerken zijn voor anderen vaak vage begrippen en objecten. Niet iedereen weet altijd wat ermee bedoeld wordt en daarmee is het soms toch een ondergeschoven kindje. Doordat ik gegevens eenvoudig kan presenteren en visueel aantrekkelijk kan maken, is het veel makkelijker om het beheer van civieltechnische kunstwerken ook voor anderen tastbaarder te maken. Ik kan bijvoorbeeld precies laten zien hoeveel civieltechnische kunstwerken er zijn, waar bijvoorbeeld alle bruggen en viaducten liggen en wat de meerjarenonderhoudsplanning en kosten per kunstwerktype zijn. Door de beheerdata uit Obsurv voor anderen binnen de organisatie zichtbaar te maken, creëer je ook veel meer draagvlak en begrip. En dat gun ik iedere beheerder.”

dashboard kunstwerken gemeente Heerlen Obsurv

De politiek een keuze geven

Als gemeente stel je altijd een bepaald ambitieniveau vast voor je objecten. Ambitieniveau A betekent bijvoorbeeld dat objecten er als nieuw uitzien en dat het direct vervangen wordt als er een klein beetje slijtage is. Niveau D wil zeggen dat er nauwelijks onderhoud gepleegd wordt aan objecten.

“Aan elk ambitieniveau hangt een prijskaartje”, zegt Maarten. “Voor kunstwerken hanteren wij ambitieniveau B. Hierop wordt de uitvoering van het onderhoud aangestuurd. Als je naar een lager ambitieniveau wilt, zijn de jaarlijkse kosten lager, maar wordt de levensduur van je object ook korter. De vervangingskosten vallen dan uiteindelijk hoger uit. En in het dashboard kun je precies zien wat er gebeurt als je voor een lager ambitieniveau zou kiezen. Je ziet dat de kosten op de lange termijn hoger zijn.”

“Met behulp van het dashboard kun je dus ook aan de gemeenteraad duidelijk maken dat het niet verstandig is om voor een lager onderhoudsniveau te kiezen en verantwoorden waarom je een bepaald bedrag nodig hebt. We staan nu op het punt om de Nota Civiele kunstwerken 2023-2027 te schrijven. Op deze manier kunnen we de politiek ook een keuze geven. Als je in het dashboard aan de knoppen draait, kun je precies zien wat de gevolgen zijn.”

Fouten of excessen opsporen

Maarten gebruikt het dashboard ook om fouten of excessen in de data op te sporen. “In het dashboard kan ik heel snel en makkelijk zien of er fouten of excessen in de data zitten. Stel, dat er bij schilderwerk staat dat dit een miljoen kost, dan weet ik dat dat niet klopt. Dan staat er misschien een komma verkeerd. Als ik dit soort fouten in Obsurv wil opsporen, moet ik mij door een heel Excel-bestand heen worstelen. Het dashboard geeft dit heel overzichtelijk weer. Ik ga door mijn objecten heen en als ik iets geks zie, dan pas ik dat aan in Obsurv. Het opsporen van fouten en excessen is voor mij als beheerder één van de belangrijkste meerwaarden van het dashboard. Het is een mooi controlemiddel.”

Contact

Wil jij complexe data uit Obsurv ook op een laagdrempelige manier weergeven in een dashboard? Of heb je vragen over de dashboards van Obsurv? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee.