Kunstwerken als kunst

Als kunstenaars en ingenieurs intensief samenwerken, dan kunnen civieltechnische kunstwerken tot ware kunst worden verheven. Dan krijgen de bouwwerken de aandacht die zij verdienen. En dat is een positieve ontwikkeling. Want als het op het beheer aankomt, dan krijgen civieltechnische kunstwerken niet altijd de waardering die past bij het maatschappelijke belang dat zij vertegenwoordigen.

Icoon Afsluitdijk

Als er één civieltechnisch kunstwerk is dat deze maatschappelijke waarde voor heel Nederland onderstreept, dan is het wel de Afsluitdijk. Over twee jaar start de uitvoering van een belangrijk project: Icoon Afsluitdijk. Rijkswaterstaat gaat de Afsluitdijk verstevigen. De sluizen worden sterker gemaakt en de capaciteit om water af te voeren naar de zee wordt vergroot. Rijkswaterstaat heeft besloten de Afsluitdijk ook in kunstzinnig opzicht een nieuw gezicht te geven. Daarom werd de bekende ontwerper, Daan Roosegaarde, gevraagd om concepten te ontwikkelen die het belang van de Afsluitdijk zichtbaar zullen benadrukken.

Licht en donker

Licht en duisternis spelen een belangrijk rol in de artistieke concepten van Roosegaarde. Een retro-reflecterende geleiderail die alleen oplicht door de koplampen van passerende auto’s, zal een strakke en bijna zen-achtige lijn van lichtreflectie creëren die een gevoel van rust en veiligheid moet geven. Daarnaast worden twee sluizencomplexen (aan het begin en het einde van de Afsluitdijk) eveneens voorzien van een retro-reflecterende laag, waardoor deze sluizen een spectaculaire entree worden voor de Afsluitdijk. Het zijn twee voorbeelden uit een reeks van permanente en tijdelijke concepten die de vernieuwing van de Afsluitdijk onder de aandacht zullen brengen.

De Gouden Slinger

Ook op lokaal niveau kunnen civieltechnische kunstwerken soms tot ware kunst verheven worden. Een recent voorbeeld is de K.G. Zocherbrug die afgelopen zomer in Tiel is geopend. Bij deze brug is veel aandacht uitgegaan naar het ontwerp. Door de diagonale oversteek ontstaat er een visuele en functionele aansluiting met de oevers. De stalen constructie wordt ook wel de ‘Gouden Slinger’ genoemd. Het 25 meter lange bouwwerk verbindt de boodschappenpoort en de binnenstad met een sierlijke, gouden boog. Hiermee fungeert de brug als stadspoort en ziet het eruit als een waar kunstwerk.

Foto: wUrck
Foto: wUrck

Beheer is een flinke verantwoordelijkheid…

Maar kunst of niet, het beheer van álle civieltechnische kunstwerken brengt een flinke verantwoordelijkheid met zich mee. Want zodra er een onveilige situatie wordt aangetroffen, moeten bruggen, viaducten of tunnels worden afgesloten en heeft iedereen er last van. Toch waarschuwde Bouwend Nederland vorig jaar nog voor het feit dat gemeenten te weinig zouden investeren in inspectie en het minimaal benodigde onderhoud.

Beheer van kunstwerken: een hele kunst

Teruglopende budgetten voor onderhouden, het afwegen van prioriteiten, het maken van een realistische kostenraming en bijbehorende jarenplanning. Bij Sweco weten we als geen ander dat het beheer van kunstwerken een hele kunst is. Daarom hebben wij enkele jaren geleden de module kunstwerken ontwikkeld.

Hoe Obsurv beheer en onderhoud eenvoudiger maakt

Obsurv is het webbased beheersysteem van Sweco dat alle modules bevat die je als beheerder nodig hebt. Waaronder natuurlijk ook een module kunstwerken. Deze biedt een flexibele gegevensregistratie voor alle typen civieltechnische kunstwerken. De gegevens van de kunstwerken kunnen worden getoond in een kaart en de applicatie biedt uitgebreide selectiemogelijkheden om overzicht te krijgen. Inspecties en onderhoud kunnen nauwkeurig worden gepland en afgestemd. Bovendien is de onderhoudsbehoefte van de verschillende kunstwerken weer te geven. Om verschillende beleidskeuzes te kunnen doorrekenen is het mogelijk om verschillende onderhoudsniveaus te definiëren. Tijdens de inspectie kunnen aanvullende onderhoudsmaatregelen worden gedefinieerd die rechtstreeks worden afgestemd met de reguliere onderhoudsmaatregelen.

Meer weten?

Bent u ook betrokken bij het onderhoud van bruggen en andere civieltechnische kunstwerken? Dan vertellen wij u graag meer over de module kunstwerken. En over hoe u met Obsurv het beheer van uw civieltechnische kunstwerken makkelijker en efficiënter kunt organiseren. Neem contact op met ons of vraag vrijblijvend een proeflicentie aan.