Wat is de meerwaarde van digital twins in onderhoud en asset management?

Stel, je bouwt een brug van het nog vrij nieuwe materiaal biocomposiet. Je wilt graag weten hoe de brug zich gedraagt onder verschillende omstandigheden. Door data samen te brengen in een digital twin, krijg je inzicht in de toestand van vandaag, maar kun je ook voorspellen wat de situatie over een paar jaar zal zijn. Dat leidt tot beter beheer van je assets. Zomaar een voorbeeld van wat digitalisering en digital twins voor onderhoud en asset management kunnen betekenen. In een uitgebreid interview aan Vakblad Asset Management vertellen Erwin van Klaveren en Berrie Veenhof er meer over.

Meer data

Er is meer data voor handen dan pakweg vijf jaar geleden, zien Erwin en Berrie. En ook de acceptatie om digitalisering in te zetten voor voorspellingen, is volgens hen sterk gegroeid. Sterker nog, er wordt steeds vaker van onderhoudsmanagers verwacht dat ze actief inspelen op ontwikkelingen. Bruggen van vijftig jaar of ouder worden tegenwoordig anders belast. Er is meer en zwaarder verkeer, maar ook regelmatig langzaam rijdend verkeer. Dat geeft andere krachten waar je op moet anticiperen.

Voorspellend beheren

Om assetmanagement en onderhoud goed te combineren, moet de data op orde zijn. “Veel opdrachtgevers kunnen hierin nog wel stappen maken,” zegt Erwin. “Eenmaal de basis op orde, kun je nagaan hoe je informatie – en dus ook eventuele risico’s – meer naar voren haalt, zodat je assets op een voorspellende manier kunt beheren.”

Digital twin

Een digital twin kan een bijdrage leveren om dat soort complexe vraagstukken het hoofd te bieden. Maar het is ook een behoorlijk buzzwoord, stellen Erwin en Berrie vast. “Het is een containerbegrip dat vaak wordt gezien als een digitale representatie van de werkelijkheid. De meerwaarde zit eigenlijk niet in het feit dat je een representatie creëert, maar dat je uit data informatie haalt en hiermee nog een stap verder kunt gaan.” Als je dat goed doet, dan kun je met digital twins ook voorspellingen doen.

Wat wil de klant bereiken?

Veenhof vult aan: “De klant moet daarbij ook bepalen wat hij van zijn assets precies wil weten. De ene klant is hierin al verder en heeft al een heel professionele aanpak, maar anderen staan qua digitalisering in combinatie met asset management nog in de kinderschoenen. Toch begint in de volle breedte het besef te groeien dat een wereld zonder digitalisering en data voorgoed verleden tijd is. En je hoeft niet groots te beginnen natuurlijk, met kleinschalige voorbeeldprojecten valt vaak al veel winst te behalen”

Het uitgangspunt is dus ook nooit de twin op zichzelf, maar hetgeen de klant wil bereiken. Erwin: “Aan de hand van een dataroom schetsen we een beeld waaruit uiteindelijk een definitieve use case voortvloeit. We richten het dashboard vervolgens zodanig in dat het voldoet aan de wensen van de klant zodat hij er ook effectief mee kan werken.”

Van denken in kosten naar denken in waarde

Erwin geeft een voorbeeld uit de praktijk waarbij een digital twin veel waarde opleverde. “Bij de renovatie van de IJsselbruggen aan de A12 zijn veel miljoenen gemoeid. Hier heeft een reeds gevulde dataroom Rijkswaterstaat geholpen om alle partijen toegang te geven tot een eigen gepersonaliseerd datapakket. In één systeem komen de gegevens samen van 2D- en 3D-tekeningen, een BIM-model van bepaalde onderdelen van de brug, GIS-gegevens, het eisenpakket, data van laserscanning, … Een GeoWeb Viewer combineert de data uit verschillende systemen. Hierdoor zijn zowel de huidige toestand van de brug, de omgeving alsook de risico’s bekend vóór het project van start gaat. Dit leidt tot meer inzicht, kwaliteit en betere vergelijking van offertes terwijl het eveneens leidt tot snellere doorlooptijd van projecten omdat alle relevante informatie in één systeem is verzameld”.

Erwin sluit af: “Je mag digitalisering en digital twins niet zien als een bedreiging, maar als een middel om te kunnen verbeteren. Van denken in kosten, naar denken in waarde.”

Meer weten over dit onderwerp?

Wil je met jouw organisatie stappen zetten op het gebied van digitalisering in relatie tot onderhoud en/of asset management? Neem gerust contact op met Erwin van Klaveren, team manager GIS ([email protected]) of Berrie Veenhof, team manager Monitoring ([email protected]).

Je kunt ook contact opnemen met een van onze andere adviseurs. Ook zij zijn dagelijks met deze thema’s bezig en denken graag met je mee.