Wegbeheerders repareren wegdek

Sint-Truiden (België) gaat wegbeheer verder professionaliseren

In België is het beheer van de openbare ruimte in veel opzichten anders georganiseerd dan in Nederland. En hoewel Obsurv oorspronkelijk voor de Nederlandse markt is ontwikkeld, bewijzen verschillende Vlaamse gebruikers dat ook zij zeer veel baat hebben bij het beheersysteem en er moeiteloos mee kunnen werken. Geïnspireerd door de gebruikservaringen van grote Vlaamse steden als Gent en Sint-Niklaas, kiest nu ook Sint-Truiden voor Obsurv. Als een van de grotere steden in Belgisch Limburg zal Sint-Truiden Obsurv gaan inzetten voor het beheer van haar wegen.

400 kilometer

Na een openbare aanbesteding waarbij verschillende partijen hun aanbod konden inbrengen, kwam Sweco met Obsurv uit de koker. De praktijkvoorbeelden bij andere Vlaamse steden maakten duidelijk dat het beheersysteem zich goed zou lenen voor het beheer van de ruim 400 kilometer aan wegen die Sint-Truiden beheert.

Beschikbaarheid garanderen

Vanaf het begin legde Sint-Truiden veel nadruk op de eis van een zeer goede beschikbaarheid van de services. Omdat de stad, net als de meeste andere in Nederland en België, een enigszins beperkte eigen ICT-capaciteit heeft, werd er gekozen voor een hostingcontract waarbij Obsurv in de ‘cloud’ draait bij Sweco. Een scherpe SLA (service level agreement) garandeert de beschikbaarheid van Obsurv.

Initiatiefase

Omdat naast de begrensde ICT-bezetting, ook het aantal beheerders nog niet op volle sterkte is, zal Sweco tijdens een initiatietraject ervoor zorgen dat er een start wordt gemaakt met het opbouwen en invoeren van data in de nieuwe beheeromgeving.

Opleiding en training

Parallel aan het inrichten, vullen en operationaliseren van Obsurv, zal Sint-Truiden zich richten op het aantrekken en trainen van extra medewerkers die met Obsurv belangrijke stappen zullen maken richting een meer gedetailleerd en toekomstgericht beheermethodiek. Tijdens deze fase, waarvoor 3 jaar is voorzien, verzorgt Sweco opleidingen en trainingssessies voor de huidige (en de nieuwe) medewerkers van Sint-Truiden. Het uiteindelijke doel is dat de stad het beheer met en het bijwerken van Obsurv geheel zelfstandig zal uitvoeren.

Detailniveau en toekomstgericht

Werken met digitale kaarten en met richtlijnen voor toekomstgericht onderhoud is in Nederland wijder verspreid dan in België. Ook het detailniveau daarbij ligt in Nederland doorgaans hoger dan in veel andere Europese landen. Met Obsurv heeft Sint-Truiden nu de ambitie opgepakt om hierin belangrijke stappen te zetten.

Welkom!

Wij heten Sint-Truiden van harte welkom, en wij hopen op een vruchtbare samenwerking!

Meer weten?

Ben jij ook werkzaam in de openbare ruimte, en maakt jouw organisatie nog geen gebruik van Obsurv? Neem dan vrijblijvend eens contact met ons op. Onze adviseurs kunnen snel inschatten of jouw organisatie baat heeft bij Obsurv, en ze kunnen je precies uitleggen wat de mogelijkheden zijn. Zij kunnen je ook meer uitleg geven als je een gratis demolicentie hebt aangevraagd.