droogteschade aan wegen

Droogteschade aan wegen, ook bij jullie?

De zomer van 2018 is uitzonderlijk droog geweest. De gevolgen van de droogte zijn overal in Nederland merkbaar. Verzakkende panden, scheuren in huizen en drooggevallen beken waren al eerder zichtbaar, maar ook wegen hebben veel schade opgelopen. Hoewel deze schade niet direct zichtbaar was, bezwijken nu steeds meer wegen. Daarom staan veel wegbeheerders voor een enorme uitdaging om de wegen veilig te houden of weer veilig te krijgen voor het verkeer. Hoe kun je deze schade aanpakken? En hoe voorkom je dit in de toekomst?

Miljoenen aan schade

Dat de schade aan onze wegen pas maanden na de eigenlijke droogte zichtbaar wordt, heeft te maken met een combinatie van factoren. De belangrijkste reden voor de vertraagde zichtbaarheid is dat een weg zijn eigen gewicht prima kan dragen, maar dat de langdurige belasting door gemotoriseerd verkeer na de droogteperiode alsnog leidt tot schade.

Inmiddels is duidelijk dat het herstellen van de schade aan wegen in de miljoenen gaat lopen. Deze miljoenen kunnen niet betaald worden uit de reguliere onderhoudsbudgetten. Eerder bleek al dat voor de gemeente Oldambt het repareren van verzakkingen en scheuren minimaal 20 miljoen gaat kosten, terwijl de gemeente jaarlijks slechts 1,6 miljoen euro reserveert voor wegenonderhoud. Er moet dus ruimte gezocht worden in een al krappe begroting.

Droogteschade aan wegen aanpakken

Wist je dat de verlaging van de grondwaterstand door droogte diverse invloeden kan hebben op de bodem en kan leiden tot schade aan wegen? De grond kan bijvoorbeeld inklinken waardoor schade aan de weg ontstaat. Ook bomen kunnen van invloed zijn op de bodem en de kwaliteit van het wegdek, doordat zij lokaal veel water onttrekken.

Om droogteschade aan wegen aan te pakken, is specifiek onderzoek nodig. Door bijvoorbeeld de grondwaterstanden te meten, de bodemprofielen te onderzoeken en de opbouw van de wegconstructie te bekijken, kan bepaald worden hoe de schade is ontstaan. Vervolgens kunnen structurele oplossingen worden toegepast. Denk hierbij aan het treffen van aanvullende maatregelen in de berm of het verbreden van het cunet (uitgegraven gedeelte in een niet draagkrachtige grondlaag). Ook het reguleren van de grondwaterstand en het verwijderen van de krimpgevoelige laag behoren tot de mogelijkheden.

Desondanks bestaat er geen ‘standaard’ aanpak. Daarom heeft Sweco adviseurs die kunnen helpen met een structurele aanpak van deze problemen. Verschillende afdelingen werken samen om tot de juiste oplossingen te komen, zoals wegen, water en bodem.

Onderhoudsstrategie

Het aanpakken van de huidige schade is één ding, maar daarnaast is het ook verstandig om beleidsmatig op een andere manier naar het beheer te kijken. In de toekomst gaan we namelijk steeds vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Om schade aan wegen te voorkomen en de financiële gevolgen hiervan te beperken, is het belangrijk om alle wegen geschikt te maken voor extreem weer. Of het nu warm en droog of nat en koud weer is. Ook hier kunnen de adviseurs van Sweco wegbeheerders bij helpen. Aan de hand van verschillende scenario’s kunnen zij bijvoorbeeld met behulp van Obsurv de financiële gevolgen inzichtelijk maken en helpen met het bepalen van een onderhoudsstrategie of een wegenbeheerplan.  

Contact

Weet je of vermoed je dat er in jouw beheergebied wegen zijn met droogteschade? En heb je behoefte aan ondersteuning om te bepalen hoe je op korte termijn (reparatie) en op lange termijn (onderhoudsstrategie) met deze problemen om kunt gaan? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Martijn van der Steen: +31 6 51330529, regio Noord-Nederland
Erwin Zwart: +31 6 10526072, regio Midden-Nederland
Ron Vlassak: +31 6 51547037, regio Zuid-Nederland