beleidsplan wegen

Gemeente Wierden: “In een goed beleidsplan staat geen woord te veel”

Een gemeente staat nooit stil, en dat geldt ook voor de gemeente Wierden. Daarom zijn ze een jaar geleden begonnen aan de ‘Expeditie Wierden’. Een reis met als belangrijkste doel om mensen sneller en begrijpelijker antwoord te geven op de vragen die zij hebben. De informatievoorziening dus, een plicht die gemeenten vanzelfsprekend heel serieus nemen. Maar hoe vul je hem precies in? Volgens Jochem Snellink, beleidsmedewerker wegbeheer, doe je dat in ieder geval niet door “ellenlange beleidsplannen te schrijven.” En dus deed hij het anders, met hulp van Sweco.

Hij werkte nog niet eens zo lang bij de gemeente toen hem werd gevraagd om een Beleidsplan Wegen op te stellen. Best een taaie klus, vertelt Jochem: “Dit onderwerp vraagt om technische kennis en is niet makkelijk visueel weer te geven. Neem nou groenonderhoud. Als je het daar over hebt gaat het bijvoorbeeld heel direct over hoeveel onkruid er tussen de stoeptegels zit. Dat kun je buiten zien en meten. Bij wegenonderhoud is dat anders. Wat er op het wegdek zit aan gaten en scheuren, dat kun je nog wel zien. Maar wat er onder de eerste laag zit? Dan ga je echt de theorie in. En daar zit het wezenlijke verschil tussen groenonderhoud en wegbeheer.”

Meerdere opgaves, één partij

Geen makkelijke opgave dus. Daarom werd voor het schrijven van het plan de hulp van Sweco ingeroepen. “Dat kwam mede doordat wij Obsurv al gebruiken als beheersysteem. Het is dan een voordeel dat je met meerdere opgaves bij één partij terecht kunt.” Hij gaat verder: “Ik had nog geen ervaring met beheersystemen en de hele filosofie erachter. Daarom werd mij direct een basiscursus Obsurv aangeboden om de stof wat begrijpelijker te maken. Na die cursus begreep ik het systeem gelijk veel beter. En wist ik dus ook aan welke knoppen er allemaal gedraaid kan worden. De getallen en financiële berekeningen die uit het systeem komen rollen zijn voor mij dan ineens ook een heel stuk begrijpelijker. Obsurv is eigenlijk de sleutel tot de financiële onderbouwing van het beleidsplan,” verklaart Jochem.

Financieel inzicht met een druk op de knop

Dat zit zo: Een keer in de twee jaar wordt buiten de visuele inspectie gedaan door een externe partij. Die inspectie wordt intern verwerkt in Obsurv. “Dan is het simpelweg op de knop drukken en er rolt een programma uit voor de komende jaren. Dat hebben wij dan intern verder aangescherpt. En aan de hand daarvan zijn de financiële scenario’s doorgerekend. Dat was wel cruciaal voor dit plan. Een beheersysteem is gewoon noodzakelijk voor dit soort beheer- en beleidsplannen.”

“Hou het simpel en kort”

Net zo cruciaal is natuurlijk de leesbaarheid. Hoe het daarmee zit? “De opdracht voor dit beleidsstuk was om het simpel en kort te houden”, aldus Jochem. “Wat ik vaak lees in andere stukken, is dat er dingen twee keer gezegd worden. Dan kun je er beter voor kiezen om een onderwerp meteen goed te omschrijven.” Of dit gelukt is? “Ja, de wethouder heeft het beleidsplan in één avond uitgelezen. Hij vond het een mooi, kort en bondig plan. En vooral begrijpelijk.”

En dat is maar goed ook. De weg van beleidsplan naar beleid is lang. En onderweg moet iedereen snappen waar het over gaat: van gemeenteraad tot burgers. “Daarom hebben we gekozen voor simpele omschrijvingen, jip-en-janneketaal dus, maar zonder afbreuk te doen aan de inhoud.”

De grootste les

Aan het einde van de rit heeft Jochem een hoop opgestoken, zo legt hij uit: “Samenwerken aan dit stuk met een adviseur van Sweco was heel leerzaam. Hij bracht technische kennis in over Obsurv en inhoudelijke kennis over hoe beheer- en beleidsplannen normaal gesproken zijn opgebouwd. Daar hebben we veel aan gehad.” Tot slot is hij duidelijk over het meest waardevolle dat de samenwerking heeft opgeleverd: tijdwinst. “Ik weet zeker dat we het volgende beleidsstuk veel sneller kunnen opleveren.”

Contact

Kost het schrijven van een beheer- of beleidsplan jou onnodig veel moeite? En kun je hier hulp bij gebruiken? Neem dan contact op met ons op. We denken graag met je mee.