Obsurv Nieuws

Springen in een waterplas

Is uw straat klaar voor het ‘nieuwe’ klimaat?

Plotselinge stortbuien, hitte in de stad, overstroomde straten en pleinen… Steeds meer wordt de kwaliteit van onze buurt bepaald door de mate waarin de leefomgeving is aangepast aan het nieuwe klimaat. Maar hoe klimaatadaptief is uw buurt eigenlijk?

FME Worldtour langs bij Sweco

GIS Magazine: FME wereldtournee komt langs bij Sweco

FME is ‘hot’. Wereldwijd, maar zeker ook in Nederland ontdekken steeds meer bedrijven de kracht van Feature Manipulation Engine (FME), de software die het voor iedereen mogelijk maakt om data te koppelen en werkprocessen te automatiseren.

Wegenlegger

Is uw wegenlegger nog ‘up to date’?

Elke gemeente heeft de wettelijke verplichting een wegenlegger op te maken. Deze bepaalt wat de juridische status is van wegen in een bepaald gebied. Zo wordt bijvoorbeeld vastgelegd of een weg wel of niet openbaar is, en wie verplicht is de weg te onderhouden.