Obsurv-gebruikers bundelen krachten in regio-overleggen

Heb je je dat ook weleens afgevraagd? Als meer dan 120 gemeenten, provincies en andere organisaties Obsurv gebruiken, hoeveel sparringpartners heb ik dan eigenlijk? Hoeveel kennis en samenwerking ligt er voor het oprapen, als ik maar even de juiste vakcollega’s weet te vinden? Vanuit de positieve ervaringen van regionale samenwerking in Twente en het Groene Hart ontstond het idee voor de Obsurv regio-overleggen. We vertellen er graag meer over!

Gelijkgestemde gemeenten

Misschien was je erbij, op de Obsurv Gebruikersdag. Kim in ’t Veld (gemeente Molenlanden) en Marc van Gemert (Sweco) verzorgden de parallelsessie over het regio-overleg. De presentatie was goed bezocht en de boodschap kon rekenen op bijval en enthousiasme. Veel deelnemers herkenden de behoefte om meer kennis te delen en samen te werken met gelijkgestemde gemeenten. En veel Obsurv-gebruikers beaamden dat het wel fijn zou zijn als niet iedereen zelf het wiel hoeft uit te vinden.

Dat gevoel had Kim ook toen zij een jaar geleden begon als gegevensbeheerder bij gemeente Molenlanden. Haar functie was nieuw, zowel voor haarzelf als voor de organisatie. Meerdere keren in het verleden had de gemeente de data voor de openbare ruimte op orde gebracht. Maar meerdere keren bleek het ook een uitdaging om diezelfde data op orde te houden en door te ontwikkelen. Kim kreeg de taak hier verandering in te brengen.

De sessie, tijdens de Obsurv Gebruikersdag 2023, over het Obsurv regio-overleg.

Sparringpartners

Wat wil de organisatie met Obsurv? Wie zijn de gebruikers? En wat is de stip aan de horizon? Op een groot aantal vragen kon Kim zelf het antwoord vinden. Maar voor de ‘hoe’-vraag moest ze op zoek gaan naar sparringpartners buiten haar eigen gemeente. Ze kwam bij verschillende gemeenten terecht, groot en klein, dichtbij en verder weg. Maar al gauw ontdekte ze dat ze voor de meest relevante kennis en uitwisseling het beste bij ‘gelijksoortige’ gemeenten uit haar eigen regio terecht kon.

Woerden was een van die gemeenten. Succesvolle aanpakken en praktische voorbeelden werden uitgewisseld, maar ook de gedeelde uitdagingen kwamen aan de orde. De gemeenten legden hun ervaringen voor aan Sweco, en het idee voor een regio-overleg van gelijkgestemde gemeenten in het Groene Hart was geboren. Intussen maken gemeenten Molenlanden, Gorinchem, Zuidplas, Woerden, Montfoort en IJsselstein deel van dit regio-overleg.

Overlap biedt kansen

Vanuit Sweco was Marc van Gemert eerder ook al betrokken geweest bij de totstandkoming van een vergelijkbare regionale samenwerking in de regio Twente. Vier gemeenten hebben daar hun krachten en kennis gebundeld in het Obsurv regio-overleg Twente. Alleen al door te inventariseren waar de verschillende organisaties mee bezig waren, werd op een aantal onderwerpen overlap zichtbaar. Overlap die al meteen kansen bood op waardevolle kennisuitwisseling en samenwerking op gezamenlijke thema’s.

Regio-overleg: kenmerken en voordelen

De opzet van een regio-overleg is vrij invulbaar door de organisaties die deelnemen, benadrukten zowel Kim als Marc tijdens de sessie. Maar een aantal kenmerken en voordelen van de eerste twee regio-overleggen wilden zij wel opsommen:

 • Fysiek overleg
  Doordat de overleggen regionaal zijn, is het ook makkelijk om elkaar in persoon te ontmoeten. Je leert elkaar kennen en dit verlaagt de drempel om elkaar een volgende keer te benaderen met praktische vragen.
 • Inspiratie
  Of het nu gaat om een mooi dashboard, een handige mapping-oplossing of een strakke integratie met de BGT… Je doet altijd inspiratie op als organisaties laten zien welke oplossingen bij hen goed werken en waar zij trots op zijn.
 • Gelijkgestemde regionale Obsurv gemeenten
  De gemeenten in een regio-overleg hebben per definitie veel overlap met de vraagstukken waar jouw gemeente ook tegenaan loopt. Daardoor komt je snel tot onderwerpen waarop je iets aan elkaar kunt hebben.
 • Korte lijntjes en samenwerken
  Je hebt de andere Obsurv gebruikers persoonlijk leren kennen. Daardoor kun je makkelijk contact opnemen en snel tot samenwerking komen. Soms kun je zelfs kosten besparen door gezamenlijk oplossingen te ontwikkelen.
 • Eigen invulling en thema’s
  De invulling van een regio-overleg is volledig te bepalen door de deelnemende organisaties. Sweco kan helpen bij het samenbrengen van Obsurv gemeenten die op zoek zijn naar samenwerking in hun regio. Ook kan Sweco faciliteren bij de eerste ontmoeting of bij het agenderen van bepaalde thema’s waar eventueel ook andere partijen bij betrokken zijn.

Ook interesse in regionale samenwerking?

Ben jij al in contact met jouw buurgemeenten? Of ben jij misschien ook op zoek naar sparringpartners uit jouw regio? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onderstaande contactpersonen of een van onze andere adviseurs. Zij hebben goed zicht op welke andere Obsurv-gebruikers bij jou in de buurt behoefte hebben aan kennisuitwisseling en samenwerking. Ook als er al een regio-overleg is, dan brengen zij jullie graag samen. We horen graag van je.