Verbetersuggesties? Geef ze door via Obsurv IDEAS

Wijzigingsverzoeken, verbetersuggesties, goede ideeën. We ontvangen ze bijna dagelijks via onze helpdesk, via onze materiedeskundigen, of via onze andere communicatiekanalen. Vaak weten Obsurv-gebruikers niet van elkaar welke ideeën er al ingediend zijn en welke al in behandeling zijn genomen. Om onze klanten meer inzicht (en ook meer inspraak) te geven, presenteren wij Obsurv IDEAS. Eén centrale plek voor alle input van gebruikers. Gijsbrecht Rietbroek, team manager Obsurv, vertelt er meer over.

Hoe gaat het nu?

“Op dit moment komen de wijzigingsverzoeken voor Obsurv op verschillende manieren bij ons binnen. Daardoor kan het voorkomen dat hetzelfde idee meerdere malen wordt ingevoerd. De verzoeken worden in Salesforce ingevoerd, waarna de materiedeskundige beoordeelt welke verzoeken het meest relevant zijn om op te nemen in de Roadmap. Hoewel het Obsurv-team zijn best doet om persoonlijke terugkoppeling te geven, komt het voor dat klanten iets melden maar vervolgens niet weten of het is opgepakt. Om hier meer duidelijkheid over te bieden, lanceren wij Obsurv IDEAS.”

Wat is Obsurv IDEAS?

“Obsurv IDEAS is een standaard onderdeel van de online oplossing die we gebruiken voor de vastlegging, prioritering en planning van onze software-ontwikkeling. Het is zowel intern als extern te gebruiken en je moet het vooral zien als een platform waarop wij alle ideeën en suggesties centraal opslaan. Gebruikers loggen in en kunnen vervolgens hun eigen idee toevoegen, ideeën van anderen bekijken, hun reactie geven, en door middel van ‘votes’ ook aangeven welke verzoeken zij het meest belangrijk vinden. Voor ons is Obsurv IDEAS een goede manier om ook in digitale vorm de ‘meest benaderbare en meest betrokken partner met erkende vakexpertise’ te zijn.”

Wat zijn de voordelen?

“Een van de grote voordelen is natuurlijk dat de verzoeken zichtbaar worden voor andere gebruikers die misschien met dezelfde vraag zitten. Dit helpt te voorkomen dat vragen onnodig meerdere keren worden ingediend. Maar het mooie hierbij is dat je ook jouw stem kunt uitbrengen op wijzigingsverzoeken van anderen. Misschien zijn er zaken die gebruikers veel urgenter vinden dan wij als Obsurv-team hadden ingeschat. Door de ‘votes’ kunnen we dat dan signaleren en meenemen in onze beoordeling en planning. Ook is het mogelijk om ‘comments’ toe te voegen. Zo ontstaat er een sociaal platform dat de uitwisseling van ideeën bevordert en de transparantie van het hele proces vergroot.”

Wat gebeurt er met de input?

“Natuurlijk zullen we vanuit het ontwikkelteam ook rekening moeten houden met de techniek, de samenhang met andere ontwikkelingen, regelgeving en andere factoren. We zullen dus altijd nog een gewogen afweging moeten maken over wat wij wel en niet meteen kunnen behandelen. Maar ik durf te stellen dat het proces democratischer wordt en dat het zeker zal helpen onze richting te bepalen. Daarnaast is het een groot voordeel dat gebruikers automatisch een melding krijgen als de status van hun verzoek verandert. Dus zodra iets in behandeling wordt genomen, dan weten zij ervan.”

Hoe krijg je toegang tot Obsurv IDEAS?

“Er zijn twee dingen die belangrijk zijn om vooraf te weten. Als eerste stap moeten gebruikers van Obsurv zich eenmalig registreren op de site van Obsurv IDEAS. Dat is onder andere nodig om de terugkoppelingen te kunnen ontvangen of om bijvoorbeeld vragen te kunnen stellen om een idee verder te specificeren. Het andere is dat wij gebruikers oproepen om na het inloggen eerst even te kijken of hun vraag misschien al is ingediend door iemand anders. Bij het begin zal dat eenvoudig zijn, omdat er nog niet zoveel verzoeken zijn ingediend. Later zullen dat er meer worden. Maar om het bekijken en het indienen van verzoeken makkelijker te maken, zijn er verschillende categorieën in Obsurv IDEAS. Deze zijn gebaseerd op de IMBOR-indeling en zullen voor de meeste Obsurv-gebruikers makkelijk te herkennen zijn.”

Is er een handleiding voor Obsurv IDEAS?

“Wij hebben een korte instructievideo (zie hieronder) gemaakt waarin wordt uitgelegd hoe je Obsurv IDEAS kunt gebruiken. Daarnaast kunnen gebruikers altijd even contact opnemen met de helpdesk als er vragen zijn over het gebruik van Obsurv IDEAS. Het melden van bugs en het stellen van bedieningsvragen zal overigens gewoon via de helpdesk blijven lopen.”

Kijk hier hoe je een Obsurv Idea toevoegt, en op andere ideeën reageert.

Meer informatie

Op de site van Obsurv IDEAS kun je jezelf registreren en direct toegang krijgen. Op Mijn Obsurv vind je de instructievideo. Voor alle overige vragen over Obsurv IDEAS, neem contact op met onze helpdesk.