Een nieuwe voorzitter voor het Obsurv Gebruikersoverleg

Het Obsurv Gebruikersoverleg is bedoeld als een vertegenwoordiging van alle gebruikers. Een paar keer per jaar komt het Gebruikersoverleg samen om de ontwikkelingen van Obsurv te bespreken. Sinds de oprichting van het Gebruikersoverleg vervulde Irma Smak van de gemeente Amstelveen de rol van voorzitter namens de gebruikers van Obsurv. Nu zij afscheid heeft genomen van deze rol, is het tijd om de nieuwe voorzitter voor te stellen: Johan Bernaards van de gemeente Bergen op Zoom.

Welkom Johan, kun je kort iets vertellen over jezelf?
“Dat doe ik graag. Mijn naam is Johan Bernaards, en ik ben werkzaam bij de Gemeente Bergen op Zoom. Hier vervul ik de functie van gegevensbeheerder Openbare Ruimte en dat doe ik voor alle beheerdisciplines. Mijn loopbaan bij de gemeente begon overigens al lange tijd geleden. In 1987 kwam ik binnen als leerling hovenier en op dat terrein ben ik vele jaren werkzaam geweest. Later kreeg ik de kans mij door te ontwikkelen en mij ook te gaan verdiepen in het toepassen van beheerpakketten. Dat bleek een erg leuke uitdaging te zijn die ik dan ook met beide handen heb aangepakt.”

Dan heb je waarschijnlijk nog met dg DIALOG BOR gewerkt?
“Zeker! Ik ben begonnen met dg DIALOG BOR en dg DIALOG Beheerkaart. Deze beheeroplossingen van Sweco (toen nog Grontmij) had ik vrij snel onder de knie. Maar toch had ik iedere dag de kans weer wat nieuws te leren. Mijn achtergrond was immers groen, maar dit beheerpakket bevatte veel meer disciplines: wegen, riolering, kunstwerken, spelen enzovoort. Zo kwam ik ook over deze disciplines steeds meer te weten. En zo was ik ook in staat om samen met de beheerders het beheersysteem up to date te houden.”

En herinner jij je de overstap naar Obsurv?
“Ja. Dat begon in 2011 toen wij als gemeente de vraag kregen of we wilden meewerken aan de pilot voor Obsurv (toen nog Bor 10 genaamd). Ik heb daar met erg veel plezier aan meegewerkt, vooral omdat ik merkte dat onze aanmerkingen en vragen goed werden opgepakt. In 2014 zijn wij met Bergen op Zoom definitief overgestapt op Obsurv.”

Na die tijd ben je betrokken gebleven bij de doorontwikkeling van Obsurv?
“Dat klopt. Samen met Sweco heb ik ook regelmatig demo’s gegeven van Obsurv bij verschillende gemeenten. Dat waren onder andere Terneuzen, Sluis, Hulst, Tholen, Rotterdam en Sint Niklaas in België. Veel gemeenten zijn later ook daadwerkelijk met Obsurv gaan werken. De samenwerking tussen Sweco en Bergen op Zoom bestaat al jaren, en ik denk dat we wederzijds goed weten wat we van elkaar kunnen verwachten.”

Waarom heb je je kandidaat gesteld voor het Gebruikersoverleg?
“Ik zie het voorzitterschap van het Gebruikersoverleg als een nieuwe uitdaging die ik graag met gebruikers en met Sweco aan wil gaan. Ik ben erg enthousiast en gedreven en als ik kan helpen Obsurv nog beter te laten aansluiten op de behoeften van gemeenten, dan zet ik mij daar graag voor in. Samen met Sweco en de andere deelnemers zullen we de komende tijd de opzet van het Gebruikersoverleg onder de loep nemen. Gaan we door op dezelfde manier? Moeten bepaalde zaken anders worden ingevuld? En zo ja, hoe dan?”

Heb je daar ideeën over?
“Persoonlijk denk ik dat het goed is om niet alleen te focussen op de Roadmap en op de punten waar de software nog niet goed fungeert. Natuurlijk hoort dat erbij, maar volgens mij moeten we ook aandacht besteden aan hoe we meer uit Obsurv kunnen halen. Hoe werkt iedereen met Obsurv en hoe hebben we bijvoorbeeld koppelingen gemaakt naar andere programma’s? Wat zijn dingen die goed gaan, en hoe kunnen we daarop voortbouwen? Door deze uitwisseling kunnen we elkaar ondersteunen en van elkaar leren. We hebben elkaar nodig. Want zo kunnen we Obsurv beter maken voor álle gebruikers.”

Johan Bernaards
Medewerker gegevens Realisatie en Beheer
T 0164-277560 /
[email protected]

Meer weten over het Gebruikersoverleg?

Wil je weten wie er in het Gebruikersoverleg zitten? Of wil je bepaalde issues graag bij het Gebruikersoverleg inbrengen? Ga dan naar het klantenportaal Mijn Obsurv (let op: inlog vereist). Onder het menu-item ‘Gebruikersoverleg’ stellen de leden zich aan je voor. Zij vertellen meer over hun ervaring met Obsurv en hun beweegredenen om aan het Gebruikersoverleg deel te nemen. Je kunt ook contact opnemen met één van de leden, of de vergaderverslagen van het Gebruikersoverleg teruglezen.

Gebruik je Obsurv maar heb je geen login voor Mijn Obsurv? Vraag deze dan aan via de helpdesk. Of neem voor vragen contact op met Henri Veldhuis.