Obsurv Gebruikersoverleg

Het beheren van onze leef- en werkomgeving makkelijker maken, dat is vanaf het begin het doel geweest van Obsurv. Dit doel wordt het beste bereikt als de ontwikkelingen in Obsurv aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. Om hier een beter beeld van te krijgen, is er sinds januari 2016 het Obsurv Gebruikersoverleg.

De deelnemers aan het Gebruikersoverleg hebben zich vrijwillig aangemeld en vormen een afspiegeling van de verschillende gebruikers van Obsurv in het hele land.

Hoe het begon

Al voor 2015 ontstond de wens, zowel bij gebruikers van Obsurv als Sweco, aan meer onderlinge afstemming en communicatie. Om hier invulling aan te geven, is het Obsurv Gebruikersoverleg opgestart. Op regelmatige basis komt het Gebruikersoverleg sindsdien bij elkaar. Er is een duovoorzitterschap. Vanuit de gebruikers wordt deze taak ingevuld door Johan Bernaardse van de gemeente Bergen op Zoom en Henri Veldhuis vervult de voorzittersrol namens Sweco.

Doelen

In het eerste gebruikersoverleg zijn de doelen met elkaar bepaald en zijn de volgende 3 doelen vastgesteld:

  • De gebruikers inzicht geven in de ontwikkeling (wat, waarom, hoe, wanneer, impact, etc.)
  • Invloed vanuit de gebruikers op de ontwikkeling (functionaliteit, richting, prioritering, keuzes, testen, etc.)
  • Uitwisseling van kennis en ervaring onderling en met Sweco

Het Gebruikersoverleg is er ook voor jou

Het Gebruikersoverleg is bedoeld als een vertegenwoordiging van alle gebruikers. Zit je met bepaalde issues die je bij het Gebruikersoverleg wilt inbrengen? Of wil je weleens weten wie er precies in het Gebruikersoverleg zitten? Ga dan naar het klantenportaal Mijn Obsurv (let op: inlog vereist).

Onder het menu-item Gebruikersoverleg stellen de leden zich persoonlijk aan je voor. Zij vertellen meer over hun ervaring met Obsurv en hun beweegredenen om aan het Gebruikersoverleg deel te nemen. Zo kun je eenvoudig contact opnemen met één van de leden van het gebruikersoverleg. Op Mijn Obsurv vind je ook de vergaderverslagen van het Gebruikersoverleg.

Contact

Gebruik je Obsurv maar heb je geen login voor Mijn Obsurv? Vraag deze dan aan via de helpdesk.

Je kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met Henri Veldhuis.
Henri.Veldhuis@sweco.nl