Obsurv Gebruikersoverleg

Het beheren van onze leef- en werkomgeving makkelijker maken, dat is vanaf het begin het doel geweest van Obsurv. Dit doel wordt het beste bereikt als de ontwikkelingen in Obsurv aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. Om hier een beter beeld van te krijgen, is er sinds januari 2016 het Obsurv Gebruikersoverleg. De deelnemers aan het Gebruikersoverleg hebben zich vrijwillig aangemeld en vormen een afspiegeling van de verschillende gebruikers van Obsurv in het hele land.

Hoe het begon

Al voor 2015 ontstond de wens, zowel bij gebruikers van Obsurv als Sweco, aan meer onderlinge afstemming en communicatie. Om hier invulling aan te geven is het Obsurv Gebruikersoverleg opgestart. Op regelmatige basis komt het Gebruikersoverleg sindsdien bij elkaar. Er is een duovoorzitterschap. Vanuit de gebruikers wordt deze taak ingevuld door Irma Smak van de gemeente Amstelveen en Hilbert Davelaar vervult de voorzittersrol namens Sweco.

Doelen

In het eerste gebruikersoverleg zijn de doelen met elkaar bepaald.
De volgende drie doelen zijn vastgesteld:

  • De gebruikers inzicht geven in de ontwikkeling (wat, waarom, hoe, wanneer, impact, etc.).
  • Invloed vanuit de gebruikers op de ontwikkeling (functionaliteit, richting, prioritering, keuzes, testen, etc.).
  • Uitwisseling van kennis en ervaring onderling en met Sweco.

Het Gebruikersoverleg is er ook voor u

Het Gebruikersoverleg is bedoeld als een vertegenwoordiging van alle gebruikers. Zit u met bepaalde issues die u in het Gebruikersoverleg wilt inbrengen? Of wilt u weleens weten wie er precies in het Gebruikersoverleg zitten? Ga dan snel naar Mijn Obsurv (inloggen vereist). Onder het menu-item Gebruikersoverleg stellen de 15 leden zich persoonlijk aan u voor. Zij vertellen meer over hun ervaring met Obsurv en hun beweegredenen om aan het Gebruikersoverleg deel te nemen. Zo kunt u makkelijk contact opnemen met degene die het beste aansluit bij uw vragen en uw dagelijkse praktijk. Op Mijn Obsurv vindt u daarnaast ook de vergaderverslagen van het Gebruikersoverleg.

Contact

Gebruikt u Obsurv, maar heeft u nog geen login voor Mijn Obsurv? Meld u dan aan via onze helpdesk.

U kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met een van de voorzitters van het Gebruikersoverleg. Irma Smak (gemeente Amstelveen, 020-5404825, i.smak@amstelveen.nl) of Hilbert Davelaar (Sweco, 06-53977249, hilbert.davelaar@sweco.nl).