Obsurv Nieuws

A2 Maastricht: we werken eraan!

De A2 bij Maastricht loopt dwars door de stad en zorgt voor files en luchtverontreiniging. Dit verkeersprobleem wordt o.a. opgelost door de aanleg van een gestapelde tunnel.

BOR-data automatisch slim ombouwen voor de BGT

In de meest ideale situatie beschikt u al over goede kwalitatieve BOR-data van het juiste detailniveau. Direct bruikbaar als basis voor de BGT. In de praktijk blijkt echter dat het grootste deel van de bronhouders nog een flinke slag moet maken.

Bavaria laat de WION door Grontmij beheren

In de Nederlandse bodem liggen veel kabels en leidingen. Om graafschade te voorkomen en veiligheid te bevorderen, bestaat de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Industriële leidingen op particuliere terreinen vallen ook onder de WION. Bierbrouwer Bavaria is  verplicht om aan deze wetgeving te voldoen en heeft Grontmij ingeschakeld voor het beheer.