Samenwerkingsverband van 5 gemeenten kiest voor Obsurv

Kortgeleden heeft het regionale ICT-samenwerkingsverband Hoeksche Waard (ISHW) gekozen voor Obsurv als nieuw beheersysteem voor de openbare ruimte. Obsurv werd als beste beoordeeld op basis van de door het regioverband opgestelde prijs- en kwaliteitscriteria (EMVI-criteria). In het ISHW zijn 5 gemeenten verenigd: Strijen, Korendijk, Cromstrijen, Oud-Beijerland en Binnenmaas.

Doelstelling van het ISHW

De doelstelling van het ISHW is om de verschillende systemen van de 5 gemeenten te harmoniseren tot één nieuw integraal beheersysteem voor de openbare ruimte. Dit zal leiden tot verbetering van de kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid van het beheer van de openbare ruimte.

Vertrouwen in Grontmij

“De aanbesteding is door Grontmij gewonnen op diverse criteria zoals prijs, functionaliteit en kwaliteit van de presentatie”, vertelt Jörgo Moritz, projectleider bij het ISHW. “Ook de ruime ervaring met dataconversies geeft ons veel vertrouwen in Grontmij. Overigens heeft Grontmij op alle onderdelen goed gescoord.”

Functionaliteiten en dataconversie
Binnen deze opdracht wordt onder andere de functionaliteit geleverd voor:

  • Wegen
  • Groen
  • Riolering
  • Verkeersborden
  • Kunstwerken
  • Spelen
  • Overige objecten
  • BGT-koppeling

De dataconversie vanuit de voormalige beheersystemen van de gemeenten is in december 2015 gestart. Delen van de conversie zijn ondertussen opgeleverd en worden nu door de gemeente beoordeeld.

Hosting

Over een aantal opties zijn de samenwerkende gemeenten nog in overleg. Moritz licht toe: “Binnen ISHW wordt bekeken of we de hosting van de applicatie ook door Grontmij willen laten verzorgen. De voordelen die hieraan verbonden zijn, willen we afwegen tegen de mogelijkheden van het ‘in huis’ draaien van de software.”

Eén centrale omgeving

“De data worden in eerste instantie in 5 aparte Obsurv-omgevingen overgezet”, vervolgt Moritz. “Op termijn overwegen we echter de 5 omgevingen van de gemeenten te integreren in één centrale omgeving en database. Dit vergt nog enige afstemming tussen de gemeenten wat betreft de vulling en eenduidig gebruik. Na de implementatie van Obsurv gaan we hier verder naar kijken. Uiteindelijk kan dit leiden tot één volledig geïntegreerd beheersysteem voor ISHW.”

Meer weten?

Werkt u ook samen in uw regio en bent u op zoek naar een integraal beheersysteem voor de openbare ruimte? Of wilt u gewoon eens kennismaken met Obsurv? Vraag de gratis demolicentie aan. Of neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs. Wij komen graag langs om Obsurv te demonstreren en/of uw wensen te bespreken.

licentie aanvragen