Regio Westfriesland: ‘Met Obsurv versterken we onze samenwerking verder’

In de regio Westfriesland werken zeven gemeenten intensief samen om hun gezamenlijke economie en dienstverlening te versterken. In dit kader besloten de gemeenten om ook hun beheer openbare ruimte te harmoniseren. Na een uitgebreid aanbestedingstraject heeft de regio gekozen voor Obsurv. “De keuze voor een gezamenlijk beheersysteem openbare ruimte is een belangrijke stap op weg naar meer kwaliteit, efficiëntie en vooral meer samenwerking”, vertelt Ed Post, regionaal projectleider.

Regionale samenwerking

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broeck. Zeven gemeenten gelegen op een relatief wijdverspreid gebied. Samen goed voor ruim 210.000 inwoners. De taak van Ed Post en zijn projectteam is niet gering. Want voor al deze gemeenten is het de bedoeling dat ze op een vergelijkbare manier hun beheer openbare ruimte gaan inrichten. Met deze stap wil de regio haar informatielandschap verder harmoniseren om ook op deze manier de samenwerking op alle niveaus te versterken.

Een gezamenlijk beheersysteem

Nadat in 2016 de gemeenten in de regio Westfriesland besloten hadden om het beheer openbare ruimte meer op elkaar af te stemmen, werd al snel duidelijk dat een gezamenlijk beheersysteem een logische eerste stap zou zijn. Ed Post, werkzaam bij gemeente Hoorn, kreeg de taak om het aanbestedingstraject voor te bereiden. Twee jaar lang was hij met zijn projectteam bezig om alle software, koppelingen en beheerdisciplines in kaart te brengen en de eisen te formuleren waaraan het nieuwe pakket moest voldoen.

“Het was voor ons nog onbekend terrein om op deze manier zo intensief gezamenlijk op te trekken”, vertelt Ed. “Gaandeweg het traject hebben we ook echt wel de nodige hobbels moeten overwinnen. Maar het voordeel is dat de onderlinge samenwerking door dit hele aanbestedingstraject heeft kunnen groeien. We hebben elkaar goed leren kennen en hebben een duidelijk beeld gekregen van wat we gezamenlijk willen bereiken: een SaaS-oplossing worden waarbij het functioneel beheer regionaal kan worden belegd.”

Kick-off

Op 16 oktober 2019 – kort nadat de keuze was gevallen op Obsurv – vond de officiële kick-off plaats. Een belangrijk moment voor Ed Post en zijn projectteam. “We hadden al een goed gevoel vanuit het aanbestedingstraject, maar nu we ook echt begonnen zijn, merk ik dat iedereen ook echt doordrongen is van de noodzaak om dit proces verder vorm te geven.”

“De samenwerking met Sweco verloopt ook goed”, voegt hij eraan toe. “Het is duidelijk dat er veel moet gebeuren, maar we weten elkaar goed te vinden en ik merk dat iedereen er goed in zit. En dat is belangrijk, want het traject is complex genoeg.” Voor de komende tijd zal de nadruk liggen op de conversie van de data en het harmoniseren van de technieken. Daarna zullen er opleidingen worden verzorgd door Sweco, zodat de gebruikers zelfstandig verder kunnen met Obsurv.

Samenwerking leidt naar verbetering en innovatie

Een deel van de uitdaging komt voort uit het feit dat de verschillende gemeenten momenteel nog elk hun eigen BOR-applicaties gebruiken. De noodzaak voor vernieuwing is bij de ene gemeenten ook dringender dan bij de andere. “Voor gemeente Hoorn bijvoorbeeld is de nood erg hoog”, legt Ed Post uit. “Onze applicatie is erg verouderd.” Ook Stedebroec, Enkhuizen en Drechterland, al langere tijd verenigd in het SED-samenwerkingsverband, zijn aan iets nieuws toe. Opmeer kiest ervoor als laatste aan te sluiten. Medemblik is al gebruiker van Obsurv, en ook bij gemeente Koggeland is de nood iets minder hoog. “Zij zijn niet ontevreden over hun huidige BOR-oplossing,”, weet Ed Post, “maar zij hebben desondanks gekozen om mee te gaan in het gezamenlijke traject, juist vanwege de noodzaak tot meer samenwerking.”

“Uiteindelijk is de samenwerking het absolute speerpunt van dit hele traject”, herhaalt Ed Post nog maar eens. “Door te kiezen voor een modern beheersysteem en als regio nauwer samen te werken, denk ik dat de weg ook open zal staan naar verdere verbetering en innovatie.”

Meer weten?

Ben je ook op zoek naar meer kwaliteit, efficiëntie en samenwerking in het beheer van jouw openbare ruimte? Neem dan vrijblijvend contact op met Robert de Greef (+31 88 8115222, [email protected]).

Maak je nog geen gebruik van Obsurv, en wil je wel eens kennismaken met met deze beheeroplossing? Vraag een gratis demo-licentie aan en neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs voor meer informatie.