Intelligente meetapparatuur uit olie- en gasindustrie geschikt gemaakt voor rioolinspectie

Het project ‘Intelligent pigs’, de ontwikkeling van intelligente meetapparatuur voor de inspectie van transportleidingen voor drink- en afvalwater, is genomineerd voor de RIONEDinnovatieprijs 2016. Met de prijs stimuleert de stichting RIONED innovatie in de rioleringssector.De prijsuitreiking is op donderdag 4 februari 2016 tijdens de landelijke RIONEDdag in de Jaarbeurs in Utrecht. ‘Intelligent pigs’ is een initiatief van Grontmij, Stowa, RIONED en het Centrum Ondergrond Bouwen.

Technische levensduur rioolpersleidingen

Een groot deel van de rioolpersleidingen begint het einde van de technische levensduur te bereiken. De urgentie van een goede kwaliteitsbepaling wordt daarom steeds groter. Om te weten te komen of ze in goede staat zijn, voeren we vaak arbeidsintensieve en dure inspecties uit waarbij de leiding langdurig buiten gebruik is. Daarnaast geven deze inspecties een te beperkt beeld van de toestand. Geen ideale situatie dus.

Intelligente meetapparatuur

De adviseurs van Grontmij wisten dat de antwoorden in andere sectoren beschikbaar waren. De olie- en gasindustrie maakt namelijk al decennia lang gebruik van intelligente meetapparatuur, zogenaamde ‘intelligent pigs’. Het grootste probleem was altijd dat ‘intelligent pigs’ de obstakels in afvalwaterpersleidingen niet goed konden passeren. Ook was de meetapparatuur, specifiek geschikt voor stalen leidingen, niet geschikt voor andere buismaterialen zoals kunststof, cementgebonden materialen en gietijzer.

Verdere ontwikkeling

De komende jaren werken de partijen aan het innoveren van de meetapparatuur, de carriers en de analyse van de meetresultaten. Op deze manier worden de ‘intelligent pigs’ uit de olie- en gasindustrie geschikt gemaakt voor de inspectie van drink- en afvalwaterleidingen. Door voort te bouwen op bestaande technieken ligt er een betrouwbare basis voor de verdere ontwikkeling. Zo komen we tot een serie ‘intelligent pigs’ die verschillende soorten persleidingen kunnen inspecteren; van Ø200 tot 1.500 mm en van pvc tot asbestcement.

Innovatief samenwerken

Grontmij, Stowa en stichting RIONED zijn initiatiefnemer en trekker van het project. Verschillende partijen, waaronder waterschappen, drinkwaterleidingbedrijven, een aantal grote gemeenten, Deltares, KWR en meerdere ontwikkelaars van ‘intelligent pigs’ leveren een bijdrage.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer over het project ‘Intelligent pigs’, neem dan contact op met een van de Grontmij-adviseurs van de afdeling Ondergrondse infrastructuur.

Bent u geïnteresseerd in de oplossingen die Grontmij biedt voor het beheer van uw riolering en de openbare ruimte, neem dan contact op met een van onze adviseurs openbare ruimte voor een vrijblijvend adviesgesprek.

 

contact