Wist je dat… het Obsurv Gebruikersoverleg is gestart?

Op donderdag 7 januari heeft de kick-off plaatsgevonden van het Obsurv Gebruikersoverleg. Tijdens deze bijeenkomst hebben de 12 deelnemers kennisgemaakt, doelen bepaald en organisatorische afspraken gemaakt.

Meer behoefte aan afstemming

In 2015 is gebleken dat er zowel vanuit de gebruikers van Obsurv als Grontmij veel behoefte is aan meer onderlinge afstemming en communicatie. Om hier invulling aan te geven is in het najaar van 2015 het initiatief opgepakt om een Obsurv Gebruikersoverleg op te starten. Naar aanleiding van dit initiatief hebben zich 12 enthousiaste deelnemers aangemeld.

Kick-off Gebruikersoverleg

Op donderdag 7 januari zijn de deelnemers voor het eerst bijeengekomen op het Grontmij-kantoor in De Bilt. Tijdens deze kick-off is naast kennismaking vooral aandacht besteed aan de doelen en de wijze waarop het Gebruikersoverleg deze wil bereiken. Op interactieve wijze is hier constructief over gebrainstormd, met als resultaat een goede basis om het gebruikersoverleg tot een succes te gaan maken.

Doelen Gebruikersoverleg

De volgende drie hoofddoelen zijn vastgesteld:
• De gebruikers inzicht geven in de ontwikkeling (wat, waarom, hoe, wanneer, impact, etc.).
• Invloed vanuit de gebruikers op de ontwikkeling (functionaliteit, richting, prioritering, keuzes, testen, etc.).
• Uitwisseling van kennis en ervaring onderling en met Grontmij.

Organisatie Gebruikersoverleg

Om deze doelen te bereiken is afgesproken dat het Gebruikersoverleg een co-productie is van gebruikers en Grontmij. Het duo-voorzitterschap wordt in ieder geval het eerste jaar ingevuld door Irma Smak van de gemeente Amstelveen en Hilbert Davelaar namens Grontmij. Uitgangspunt is dat er in eerste instantie minimaal viermaal per jaar een Gebruikersoverleg plaatsvindt.

Samen er een succes van maken…

Met deze kick-off is een eerste stap gezet om gezamenlijk een succes te maken van het Obsurv Gebruikersoverleg. Uiteraard worden, waar relevant, overige gebruikers ook geïnformeerd over of betrokken bij het gebruikersoverleg.

Wil je meer weten over Obsurv Gebruikersoverleg?

Neem contact op met Henri Veldhuis ([email protected])