Op weg naar steeds slimmere mobiliteit met Smart Traffic

Wegbeheerders zijn continu geïnteresseerd in het verkeersbeeld op wegen. Op basis van dit beeld kunnen zij maatregelen nemen om verkeersstromen soepel te laten verlopen.Maar het live inwinnen van informatie over het verkeersbeeld is voor wegbeheerders een lastige en kostbare zaak. Om wegbeheerders hierbij te ondersteunen ontwikkelde Grontmij Smart Traffic.

Verbeterde verkeersdoorstroming dankzij aansturing verkeerslichten

Smart Traffic maakt gebruik van eenvoudig te verkrijgen gegevens uit bestaande sensoren in de weg. Door inzet van slimme technieken kan gedetailleerde informatie worden afgeleid over de actuele verkeerssituatie. Met deze informatie worden verkeerslichten aangestuurd. Grontmij ontwikkelde Smart Traffic zodat wegbeheerders verkeersstromen kunnen optimaliseren. Voor de weggebruiker betekent dit minder lang wachten bij verkeerslichten en een kortere reistijd. Grontmij maakt hierbij gebruik van een nieuw verkeersmodel dat samen met de TU Delft is ontwikkeld.

Smart_Traffic

Hoe werkt Smart Traffic?

De werking van Smart Traffic wordt bepaald door de volgende drie componenten:

  1. Monitoring
    De eerste component is de module ‘Monitoring’. Daarmee worden verkeersstromen in het netwerk ‘realtime’ in beeld gebracht. Dit gebeurt op basis van historische en realtime data. Doordat Smart Traffic individuele voertuigen volgt, kan de informatie op een hoog detailniveau worden verzameld. Voorbeelden hiervan zijn snelheden, reistijden, drukte, wachtrijen, CO2-uitstoot en verplaatsingspatronen. Wegbeheerders kunnen deze informatie ook gebruiken om incidenten en calamiteiten realtime te signaleren.
  2. Forecasting
    De tweede component van Smart Traffic is de module ‘Forecasting’ voor het maken van verkeersvoorspellingen op korte termijn. De actuele verkeerssituatie uit Monitoring is daarbij het uitgangspunt. Forecasting voorspelt de bewegingen van individuele voertuigen in het netwerk voor de komende minuten. Hierdoor ontstaat een betrouwbaar beeld van de toekomstige verkeerssituatie, en daarmee inzicht in de ontwikkeling van bijvoorbeeld reistijden en drukte. Wanneer de wegbeheerder de informatie deelt met verkeerssystemen kan hij proactief verkeersmanagement voeren en zo opstoppingen voorkomen in plaats van ze te bestrijden.
  3. Control
    De derde component van Smart Traffic is ‘Control’. Deze module heeft het aansturen van verkeerslichten als doel. Op basis van kortetermijnvoorspellingen vanuit Forecasting optimaliseert het systeem de werking van verkeerslichten in het netwerk. Deze optimalisatie kan zowel lokaal (voor één kruispunt) als netwerkbreed (samenwerking tussen meerdere kruispunten) uitgevoerd worden. Doordat het systeem gebruik maakt van voorspellingen reageren de verkeerslichten direct op de omstandigheden in het netwerk. Hierdoor wordt de vertraging rondom kruispunten gereduceerd.

Voordelen Smart Traffic

De inzet van Smart Traffic heeft veel voordelen. De kosten voor het meten van de verkeerssituatie zijn beduidend lager dan de momenteel veel gebruikte methode met camera’s. Bovendien worden kentekens niet gescand en zijn er dus geen privacyrisico’s voor weggebruikers. Uit proeven blijkt dat het mogelijk is om zeer nauwkeurig reistijden te bepalen. Daarnaast biedt Smart Traffic de mogelijkheid om verkeerslichten aan te sturen op basis van de actuele verkeerssituatie. Dat levert onder andere verbeterde doorstroming, minder wacht- en reistijd voor weggebruikers en minder CO2-uitstoot op.

Smart_Traffic_2

Wilt u meer weten over Smart Traffic?

Neem voor meer informatie contact op met Sandra Kamphuis, tendermanager / projectmanager Smart Mobility ([email protected]+31 6 11 70 66 68) of met Bas van der Bijl, adviseur Smart Mobility, ([email protected]+31 6 51 72 20 92). Of kijk eens op onze webpagina’s over Smart Mobility.

Of over Obsurv?

Ook als u meer wilt weten over Obsurv, het webbased beheersysteem van Grontmij voor de leef- en werkomgeving,  kunt u contact met ons opnemen. We helpen u graag verder en nodigen u uit om alvast een gratis demolicentie aan te vragen.