Lege plek bij laadpaal

Laadpalen in de openbare ruimte: Goed geregeld, of ergert u zich ‘groen’?

Met de opmars van elektrische en hybride voertuigen groeit ook het aantal laadplekken in Nederland. Een verheugende ontwikkeling, als je denkt aan de noodzaak voor klimaatmaatregelen. Toch leidt deze groei op sommige plekken in ons land ook tot strubbelingen. Benzinerijders zien het aantal beschikbare parkeerplekken in hun omgeving verminderen. En elektrische rijders hebben op hun beurt last van andere elektrische rijders die onnodig lang de laadpalen bezet houden. Gelukkig zijn er oplossingen.

Onvrede

Of u nu elektrisch rijdt of niet, de kans is groot dat u al eens te maken heeft gehad met de hierboven beschreven oorzaken van ergernis. In sommige woonwijken waar de parkeerdruk al hoog is, verschijnen ineens laadpalen met daarbij speciale parkeerplaatsen, gereserveerd voor elektrische voertuigen. Zeker als deze plekken niet of weinig worden gebruikt, dan kan dit tot onbegrip leiden onder de andere parkeerders. Maar ook als elektrische rijder heeft u vaak genoeg reden tot onvrede. Want wat kun je doen als een ander elektrisch voertuig al lang volgeladen is, maar al uren (of dagen!) de laadplek bezet houdt?

Laadplein

Verschillende gemeenten kiezen verschillende manieren om dit soort problemen te verminderen. Zo heeft de gemeente Arnhem in 2017 het eerste ‘publieke laadplein’ in Nederland laten inrichten, goed voor het simultaan opladen van maar liefst 16 voertuigen. Het aanleggen van dit soort geclusterde voorzieningen kan de aanleg- en beheerkosten van de laadplek aanzienlijk verlagen. Bovendien kan het de algemene parkeerdruk in woonwijken met een beperkte parkeercapaciteit verlichten, terwijl het voor elektrische rijders de kans vergroot om een beschikbare laadplek te vinden.

Stekkergeld

Op sommige andere plekken, waar elektrische rijders onnodig lang laadplekken bezet houden, experimenteren gemeenten met het innen van ‘stekkergeld’. Op deze plekken betalen elektrische rijders niet alleen voor de stroom die zij nodig hebben, maar ook voor de tijd dat ze de laadplek bezet houden. Een effectieve maatregel, zo blijkt. Ook zijn er op voor veel locaties apps ontwikkeld waarmee elektrische rijders van elkaar kunnen zien hoe lang ze al op een laadplek staan, en waarmee ze elkaar kunnen vragen hun auto te verzetten als de accu vol is.

Etiquette

Naast bovengenoemde maatregelen, zetten veel gemeenten ook in op gedragsverandering en het promoten van omgangsregels rond elektrisch rijden. Een aanpak die wordt ondersteund door de ANWB die op haar website een video beschikbaar stelt met tips die moeten leiden tot een betere en socialere benutting van de beschikbare parkeerruimte. Een soort ‘etiquette’ voor parkeren anno nu.

Deel van de openbare ruimte

Welke oplossing u als gemeente nu ook kiest, elektrisch rijden maakt een belangrijk deel uit van de energietransitie die de komende jaren en decennia zich verder zal voltrekken. Nieuwe technieken zijn op komst, en verdere innovatie zal leiden tot nieuwe uitdagingen, maar ook tot nieuwe oplossingen. Wat voorlopig hetzelfde zal blijven, is dat de behoefte aan laadplekken zal blijven bestaan en dat deze laadplekken deel uitmaken van onze leef- en werkomgeving. Dezelfde omgeving waar u, als beheerder van de openbare ruimte, verantwoordelijk voor bent.

Beheeroplossing die kan meebewegen

Als makers van Obsurv, het webbased beheersysteem voor de leef- en werkomgeving, volgen wij dit soort ontwikkelingen op de voet. Iedere dag opnieuw. Om zo ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van een beheersysteem dat niet alleen robuust en betrouwbaar is, maar ook zo flexibel dat u nieuwe ontwikkelingen – zoals laadplekken in uw gemeente – in dit beheersysteem de juiste plek kunt geven. Sommige gemeenten besteden het beheer van laadpalen en laadplekken volledig uit, andere houden het juist liever zelf in beheer, zodat zij direct inzicht hebben in het gebruik en hun beleid er sneller op kunnen aanpassen. In beide gevallen kan ons beheersysteem een rol spelen om het voor ú gemakkelijker te maken.

Meer weten?

Wilt u ook meer weten over het beheer van laadpalen in de openbare ruimte? Neem contact op met Ernst van Zuilen ([email protected], +31 88 811 58 17), of een van onze andere Obsurv-adviseurs. Wij verdiepen ons graag in uw situatie en denken ook graag mee over de beheeroplossing die voor u het beste is.

Als uw vraag verder gaat dan het beheer van laadplekken of het beheer van de openbare ruimte, dan kunt u natuurlijk ook bij Sweco terecht. Onze afdeling Mobiliteit helpt u verder met uw beleid, strategie en projecten rondom elektrisch rijden, parkeren en nieuwe vormen van duurzame mobiliteit. Jeroen Quee ([email protected], +31 88 811 55 87).