Obsurv WIBON uitwisseling

Video: Hoe werkt Obsurv WIBON Uitwisseling?

In 2018 is de WION vervangen door de WIBON: de Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten. Doel van de wet is gevaar of economische schade door beschadiging aan kabels en leidingen te voorkomen. Om als netbeheerder eenvoudig alle gegevens te kunnen uitwisselen met het kadaster, heeft Sweco de applicatie Obsurv WIBON Uitwisseling ontwikkeld. In de nieuwe instructievideo ‘Hoe werkt Obsurv WIBON Uitwisseling?’ leggen we uit hoe de applicatie precies werkt.

Achtergrondinformatie

De WIBON moderniseert en digitaliseert de uitwisseling van kabel- en leidinginformatie. Grondroerders moeten graafwerkzaamheden met een zogeheten Klic-melding (Kabels- en Leidingen InformatieCentrum) doorgeven aan het Kadaster. Netbeheerders moeten gegevens centraal digitaal aanleveren en in vectorformaat bij het Kadaster.

Graafschade zorgt voor veel overlast en kost veel geld. Ook zorgt verdere digitalisering voor minder administratieve lasten, informatie is sneller beschikbaar en het leidt tot meer gebruikersgemak. Uiteindelijk levert de WIBON-wet dus veel voordelen op voor zowel netbeheerders als grondroerders. 

Obsurv WIBON Uitwisseling

Netbeheerders zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van beheerdata van leidingen en het ophalen van graafberichten. Hiervoor is de Obsurv WIBON Uitwisseling ontwikkeld, zodat netbeheerders met 1 druk op de knop eenvoudig alles zelf regelen. Obsurv WIBON Uitwisseling kan vanuit beheerpakket Obsurv, of als zelfstandige applicatie worden gebruikt. 

Bekijk de video online

Gebruik je de Obsurv WIBON Uitwisseling al en wil je handige tips? Of wil je als Obsurv-gebruiker eens een kijkje nemen in de applicatie? Dan is de instructievideo interessant voor jou.

Obsurv WIBON uitwisseling

In de video laat Ernst van Zuilen (Obsurv adviseur) stap voor stap zien hoe de applicatie werkt. Onder andere de volgende stappen komen aan bod:

  • Statusinformatie bekijken
  • Netinformatie aanleveren
  • De kaart bekijken
  • Rapportages bekijken en maken

Bekijk deze video via het klantenportaal Mijn Obsurv. Onder het kopje ‘Instructievideo’s’ zie je deze en andere video’s staan, die je online kunt bekijken.

Meer informatie

Gebruik je Obsurv maar heb je geen inlog voor het klantenportaal? Neem dan contact op met de helpdesk. Voor meer informatie over Obsurv, over de WIBON-applicatie of voor andere vragen kun je contact opnemen met één van onze adviseurs. We helpen je graag verder!