Hoe liggen jouw wegen erbij nu de vorst voorbij is?

Hoe lagen jouw wegen erbij toen de vorst voorbij was?

Vanwege de corona-epidemie was het alweer even geleden. Maar in de eerste weken van februari waren ze er ineens weer: lange files. Een van de oorzaken was vorstschade aan wegen. Op de rijkswegen zorgden de meest urgente herstelwerkzaamheden voor oponthoud. Maar nu de kou zich definitief lijkt te hebben teruggetrokken, zijn ook in de rest van het land de gevolgen van de strenge vorst zichtbaar. De komende weken zullen nog aan veel wegen in het land herstelwerkzaamheden plaatsvinden. Een drukke tijd voor wegbeheerders.

Wat zijn de gevolgen van vorstschade?

Vorstschade ontstaat wanneer er water of gesmolten sneeuw in het poreuze asfalt komt. De gaatjes in het asfalt bevriezen en zetten uit. Zo kunnen er scheurtjes ontstaan waarin zich opnieuw water ophoopt, wat ook weer bevriest en uitzet. Uiteindelijk kan dit tot grotere gaten leiden. Door de lage temperaturen wordt bovendien het bindmiddel in veel soorten asfalt broos, waardoor steentjes losraken uit het wegdek. Deze losse steentjes kunnen schade veroorzaken aan voertuigen. Vorstschade treedt vooral op in oudere wegdekken en de kans op schade neemt toe bij veel wisselingen tussen vriezen en dooien.

Is vorstschade te voorkomen?

Wegbeheerders, kennisinstituten en innovatieve laboratoria zijn voortdurend bezig om asfaltmengsels te ontwikkelen die beter bestand zijn tegen grote temperatuurschommelingen. Zo is Rijkswaterstaat, in samenwerking met TNO en de technische universiteiten van Delft en Twente, bezig met onderzoek naar verschillende manieren om de levensduur van asfalt te verlengen. Een van de onderzochte methodes is het gebruik van zogenaamde verjongingsmiddelen die op het asfalt gesproeid worden om het bindmiddel waarmee de losse steentjes aan elkaar zitten, soepeler te maken en eventuele (beginnende) scheurtjes in het bindmiddel te repareren.

Wat is de kwaliteit van jouw wegen?

Ook bij wegen die door gemeenten en provincies worden onderhouden, kan door het steeds vriezen en weer opdooien ernstige vorstschade optreden. Om inzichtelijk te maken hoe groot de vorstschade is, kan de weg na de vorstperiode visueel worden geïnspecteerd. Vorstschade treedt voornamelijk op bij oudere wegen, maar dit betekent niet dat het bij nieuw aangelegde wegen niet voorkomt. Door bij de nieuwe aanleg van wegen de kwaliteit van de materialen en de verwerking te controleren wordt de levensduur verlengd. De wegenbouwlaboratoria van Sweco helpen klanten hierbij en kunnen duidelijk aantonen of de aannemer de voorgeschreven kwaliteit heeft behaald.

Wegschade is van alle seizoenen

Vorstschade is seizoensgebonden. Maar met de veranderende temperaturen, zijn er steeds meer oorzaken voor schade aan wegen. Of het nu gaat om lange periodes van droogte, vochtophopingen in en onder het wegdek, of over extreme hitte, wegen hebben het zwaar te verduren. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. Dit maakt het wegbeheer tot een hoogst verantwoordelijke taak, maar ook tot een flinke kostenpost.

Obsurv-module wegen

Om jouw wegbeheer optimaal en kostenefficiënt te organiseren, heeft Sweco de Obsurv module Wegen ontwikkeld. Met deze module krijg je inzicht in het wegenareaal van jouw organisatie. De module biedt alle functionaliteit voor inventariseren, inspecteren, plannen én begroten. Ook is het mogelijk om risico gestuurd wegbeheer uit te voeren met behulp van Obsurv. Minder geld uitgeven aan onderhoud is mogelijk, maar dan moet je wel precies weten wáár dat mogelijk is.

Meer weten?

Ben jij nog niet bekend met Obsurv? Vraag dan een demolicentie aan en neem contact op met een van onze adviseurs voor nadere uitleg.

Maak jij al gebruik van Obsurv, maar wil jij meer weten over risicogestuurd beheer? Of wil jij het gebruik van de module Wegen (of een van de andere modules) verder optimaliseren, neem dan ook gerust contact op. Wij horen graag van je.