Module Wegen

Module wegen

Met de Obsurv-module Wegen krijg je inzicht in het wegenareaal van jouw organisatie. De module biedt alle functionaliteit voor inventariseren, inspecteren, plannen én begroten. Ook is het mogelijk om risicogestuurd wegbeheer uit te voeren met behulp van Obsurv. Overige functionaliteit van deze module is:

  • CROW Visuele inspecties en langsvlakheid, spoorvorming, comfort en deflectie metingen
  • CROW wegbeheersystematiek
  • Basis planning, afgevlakte planning en budget planning

Kwaliteit monitoren en acties inplannen

Areaalgegevens van wegen worden met Obsurv inzichtelijk, zoals omvang, materiaal, ouderdom, wegconstructie en -functie. Door hieraan inspectiegegevens toe te voegen, kun je de kwaliteit van wegen monitoren. Als ergens in het areaal de kwaliteit niet aan de ambitie voldoet, kun je binnen Obsurv planningen (met maatregelen) opstellen om het areaal op het gewenste niveau te onderhouden. Dit kan volgens de CROW wegbeheersystematiek.

Overzicht behouden

Ook de benodigde budgetten voor het wegenonderhoud kun je inzichtelijk maken én presenteren met Obsurv. Je weet dus altijd en overal wat de conditie is van het areaal. En wat er de komende jaren moet gebeuren om aan de beleidsambities te voldoen. Ook kun je anderen binnen of buiten de organisatie hiervan op de hoogte houden. Zoals collega’s, burgers, partners of de raad.

Integraal beheer

Vaak hangen vervangingsprojecten binnen de organisatie af van de Wegen-planningen. Maar ook van de planningen van andere grote disciplines, zoals Riolering. Obsurv is een integraal systeem waarin de Wegen-planningen op andere vakdisciplines kunnen worden afgestemd, zoals onder andere Riolering en Groen. Zo ondersteunt Obsurv de gehele organisatie in het uitvoeren van efficiënt beheer en onderhoud.

Meer informatie

Wil je meer informatie over Obsurv, of over de module Wegen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of vraag gratis een demolicentie aan, om Obsurv met eigen ogen te bekijken.