Wegenbouwlaboratoria Sweco: glashelder inzicht in de kwaliteit van uw weg

Wegbeheer is een belangrijke verantwoordelijkheid, en ook een flinke kostenpost. Niet voor niets zoeken gemeenten en provincies voortdurend naar manieren om dit beheer voordeliger in te richten. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de veiligheid is het essentieel om inzicht te hebben in de daadwerkelijke kwaliteit van de verhardingen. Hoe is de weg eraan toe? Welk onderhoud is nodig? En, heel belangrijk, is de weg goed aangelegd? De wegbeheerder dient de weg immers de komende tijd te onderhouden en dan kunnen afwijkingen tijdens de aanleg voor aanzienlijke extra onderhoudskosten zorgen. De wegenbouwlaboratoria van Sweco helpen klanten door tijdens de uitvoering de kwaliteit van de toegepaste materialen en de verwerking ervan te controleren. Teammanager Eline van Sintemaartensdijk vertelt er meer over.

Gecertificeerd

Sweco heeft meer dan 25 jaar ervaring opgebouwd in haar 2 wegenbouwlaboratoria (in Leerdam en in Assen). Wat de laboratoria van Sweco bijzonder maakt, vindt Eline, is dat de onderzoeken altijd worden uitgevoerd volgens een protocol dat is vastgelegd in eisen en richtlijnen van de Raad voor Accreditatie (RvA). “Wij worden jaarlijks getoetst om onze certificering te behouden. Dat is een flinke klus, maar het heeft wel het voordeel dat de kans op discussie over onze onderzoeken veel kleiner is. Door ons aan de richtlijnen te houden, kunnen we proeven ook herhalen, zonder dat er ineens iets anders uitkomt.”

Een van de wegenbouwlaboratoria van Sweco

Kwaliteitscontrole

Bij veel gemeentes is het zo georganiseerd dat na de uitvoeringsfase de weg wordt overgedragen aan de wegbeheerder. Hij is dan voor zijn onderhoudskosten onder andere afhankelijk van hoe de weg is aangelegd. Eline: “Daarom nemen wij, zodra de asfaltmachine is gearriveerd, een monster van het asfaltmengsel mee voor onderzoek. Voldoet het asfalt aan de gestelde eisen?” Maar ook nadat de onderlagen en/of bovenlaag is aangebracht komen de medewerkers van het wegenlaboratorium nogmaals langs om te controleren of het asfalt volgens de opdrachteisen is aangebracht.

Afwijkingen

Zonder meer de weg over nemen zonder dat de kwaliteit bekend is, houdt voor de wegbeheerder een zeker risico in. “In maar liefst 15 procent van de gevallen constateren wij afwijkingen”, aldus Eline. Bij afwijkingen ondersteunt Sweco de opdrachtgever. Mogelijke afwijkingen in kwaliteit en corrigerende maatregelen worden besproken, waarbij de Sweco-adviseur de directie adviseert en ondersteunt richting de aannemer. Bij afkeuringen kan zo nodig een voorstel voor nader onderzoek worden opgesteld om de omvang van de tekortkoming goed in beeld te brengen. De opdrachtgever krijgt op deze manier een weg met een goede kwaliteit en een optimale levensduur.

Asfaltboorkern wordt opgemeten

Risicogestuurd beheer

De kosten van wegbeheer zijn vaak het onderwerp van onderzoek en discussie. Recent onderzoek van IPSE Studies toonde aan dat de 5 miljard euro die jaarlijks omgaan in wegbeheer in Nederland te hoog zouden zijn. Daar staat tegenover dat in zomer de VNG aan de alarmbel trok vanwege het toegenomen aantal schadeclaims als gevolg van achterstallig onderhoud. “Wat is de kwaliteit die je wilt hebben?”, vraagt Eline zich af. “Als je minder geld wilt uitgeven aan onderhoud, dan moet je wel weten wáár dat mogelijk is. Door het juiste onderzoek uit te voeren en gebruik te maken van bijvoorbeeld risicogestuurd beheer ben je in staat onderhoud uit te voeren op het scherpst van de snede.”

Meer weten?

Bent u betrokken bij het wegbeheer in uw gemeente of regio en wilt u meer weten over wat de wegenbouwlaboratoria van Sweco voor u kunnen doen? Neem contact op met Eline van Sintemaartensdijk ([email protected], +31 88 811 57 28).

Wilt u meer weten over risicogestuurd beheer? Dan kunt u zich wenden tot Marijn van den Berg (+31 6 12 09 78 23 [email protected]).

Meer weten over ons beheersysteem, Obsurv? Vraag dan een gratis demolicentie aan en neem tegelijkertijd contact op met een van onze adviseurs voor nader (vrijblijvend) advies.

 

contact