wateroverlast

Wateroverlast? Een ondergelopen straat is misschien de beste oplossing

In sommige landen weten ze niet beter. Als het hard regent, dan staan de straten blank. In Nederland zijn we er (in de meeste plaatsen) niet meer aan gewend. Maar met de klimaatverandering gaat het ook hier steeds vaker gebeuren. En eigenlijk is de ondergelopen straat een deel van de oplossing. Volgens Stichting Rioned is het een goede manier om water langzaam af te voeren naar het riool en moeten we vooral op zoek gaan naar méér straten, pleinen en andere plaatsen in de openbare ruimte die als tijdelijke wateropvang kunnen dienen. Beter een straat die blank staat, dan een kelder die onderloopt.

Eraan wennen

Springen in een waterplas

Een aantal jaren geleden signaleerde Rioned al dat steeds meer gemeenten straten begonnen te gebruiken voor waterberging. Volgens deze brancheorganisatie voor openbare riolering en stedelijk waterbeheer is een ondergelopen straat een betaalbare en relatief eenvoudige oplossing om overloop van het riool te voorkomen. Sommige gemeenten bevorderen daarom de wateropvang op straat door wegen te verdiepen of hol te maken en verhoogde stoepen aan te leggen. Soms worden er ook pleinen of zelfs parkeergarages gebruikt om regenwater op te vangen. We moeten eraan wennen dat dit steeds vaker zal gebeuren.

Hogere kosten

Wat lastiger is om aan te wennen zijn ondergelopen kelders. Burgers verwachten dat de overheid de juiste maatregelen neemt, bijvoorbeeld door de riolering uit te breiden of aan te passen. Maar uit recent onderzoek blijkt ook dat diezelfde burgers, in de meeste gevallen, helemaal niet meer willen betalen voor bijvoorbeeld de rioolheffing. Toch zal dat nodig zijn. Dat er honderden miljoenen euro’s extra worden geïnvesteerd, dat gaan veel burgers de komende jaren merken in hun portemonnee. Bijna 40 procent van de gemeenten verwacht dat de rioolheffing meer zal stijgen dan de inflatie de komende jaren. Nog iets om aan te wennen.

Ruimte maken helpt het meest

Zijn er nog maatregelen die je als burger zelf kunt nemen? Die zijn er:

Groen dak in Rotterdam

Het helpt allemaal. Een beetje dan. Want intussen groeit de kennis en het inzicht dat dit soort maatregelen relatief weinig effect heeft gezien de omvang van de wateroverlast. Wat volgens Rioned wel helpt is het creëren van plekken die veel water kunnen bergen, zoals laagtes in tuinen, greppels en enorme groenstroken.

Overigens zijn de particuliere maatregelen wel degelijk toe te juichen. Want zelfs als ze maar beperkt bijdragen aan een adequate waterberging, dan helpen die maatregelen wél tegen extreme hittevorming in de bebouwde kom.

Meer weten?

Is uw gemeente ook bezig met het waterbestendig maken van woonwijken? En heeft u goed zicht op de gevolgen voor de openbare ruimte? Uiteraard is een succesvolle klimaatadaptie gebaat bij een goed beheer van die openbare ruimte. Wilt u meer weten over Obsurv, onze beheeroplossing voor de openbare ruimte? Neem dan contact op en vraag alvast een gratis demolicentie aan. Onze adviseurs kunnen u meer vertellen over de voordelen van ons beheerpakket.

Wilt u meer weten over specifieke maatregelen voor klimaatadaptatie? Lees dan ons artikel met tips voor een succesvolle klimaatadaptatie.

contact