Te veel tegels in tuin leidt tot overstromingen

Tegels in de tuin… dat is toch onze zaak?

Mensen die net terugkomen van de zomervakantie hebben het misschien gemist: het voorstel van een toekomstige fusiegemeente over invoering van een tegelbelasting. Ook wel de ‘tegeltaks’ genoemd. De gemeente bestaat nog niet eens, en het plan was maar een eerste voorstel. Maar de ophef was er niet minder om. ‘Niet te handhaven en discriminerend’, vinden tegenstanders. ‘Een goede manier om bewustwording te creëren rond het negatieve effect van een dicht betegelde tuin’, menen voorstanders.

Het is toch onze tuin?

Waarom zou je niet je eigen tuin mogen vol leggen met tegels? Tot enige tijd geleden was dit een volkomen normale vraag. En waarschijnlijk zijn heel veel mensen zich nog steeds van geen kwaad bewust als ze hun tuin vol leggen met stoeptegels. Maar het water gaat alleen waar het gaan kan. Dus als een tuin vol ligt met tegels, dan kan het water daar niet doorheen zakken en zal het al snel een weg zoeken naar de straat, de tuin van de buren of… de eigen kelder.

Een eigen steentje bijdragen

Met de toenemende hoeveelheden water die in korte periodes vallen, neemt de wateroverlast toe. Het riool kan deze hoosbuien niet meer aan en overstromingen van straten, pleinen en tuinen zijn het gevolg. Gemeenten, provincies en waterschappen nemen al langere tijd maatregelen om regenwater beter af te kunnen voeren. Maar steeds vaker klinkt de roep dat ook de particuliere tuinbezitters hun steentje kunnen en moeten bijdragen.

Een eerlijke maatregel

Dat zal ook de gedachte zijn geweest bij Altena, de nieuwe fusiegemeente die ontstaat als op 1 januari 2019 Aalburg, Woudrichem en Werkendam zullen samengaan. In de nieuwe beleidsvisie op water en riolering van Altena die voor de zomer gepresenteerd werd, was de tegelbelasting een van de meest opvallende maatregelen. Een vijver of een gazon in de tuin zou tuinbezitters belastingvoordeel opleveren, terwijl elke vierkante meter verharde tuin inwoners geld zou kosten.

Volgens de wethouders die het stuk hebben opgesteld, is het een eerlijke maatregel. “Wie zijn tuin helemaal bestraat, maakt meer gebruik van de gemeentelijke voorzieningen om hemelwater af te voeren,” zo verdedigt wethouder Pim Bouman het voorstel in de Volkskrant van 18 juli jl. Bovendien zou een heffing burgers bewust maken van de problematiek en hen stimuleren stenen uit hun tuin te halen.

Handhaving?

De redenering achter het plan is goed te volgen. Maar de tegenstanders hebben zich ook zich ook veelvuldig laten horen. Voor veel tuinbezitters is het gemak van tegels simpelweg een doorslaggevend argument. En inderdaad, tegels vereisen minder onderhoud, veroorzaken minder modder en zijn makkelijk voor gezinnen met kinderen. Sommige mensen zijn bovendien fysiek helemaal niet in staat een groene tuin te onderhouden, zo stellen sommige tegenstanders. Zouden zij dan weer een aparte belastingstatus moeten krijgen? En hoe zit het met de handhaving? Gaat de gemeente al dan niet met luchtfoto’s bijhouden hoeveel tegels er in alle tuinen liggen?

Meer groen in de tuin is óók onze zaak

Dit soort vragen maken duidelijk dat de discussie voorlopig nog niet is afgerond. Maar die discussie kan wel helpen de bewustwording rond de effecten van tegeltuinen te vergroten. Want, zoals een voorstander op een webforum het samen weet te vatten: ‘Tegels in de tuinen, dat is inderdaad ónze zaak. Van ons allemaal!’

Op zoek naar goede ideeën?

Wat geldt voor particuliere tuinen, geldt zeker ook voor de openbare ruimte. En welke maatregel u als gemeente ook kiest om meer groen te creëren, het zal altijd helpen als u een eenduidig antwoord kunt geven op de vraag hoeveel vierkante meters groen u al beheert. Een beheersysteem als Obsurv helpt deze informatie inzichtelijk te maken. Uiteraard kunt u bij ons altijd terecht voor goede ideeën hierover.

 

contact