obsurv sweco beheersysteem openbare ruimte

Gemeente Tilburg kiest voor Obsurv

Na een Europese aanbesteding heeft gemeente Tilburg besloten over te gaan naar Obsurv. De gemeente maakte gebruik van diverse beheersystemen, maar vanwege de wens om te werken met één integraal beheersysteem openbare ruimte, worden deze nu vervangen door Obsurv.

Kan ik met Obsurv al aansluiten op de BGT?

Nu de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) steeds meer vorm begint te krijgen, vragen veel organisaties zich af hoe zij het beste hun beheersysteem voor de openbare ruimte hierop kunnen aansluiten. Met Obsurv is het mogelijk op uw BGT-applicatie aan te sluiten.

Steeds meer samenwerking op Walcheren met Obsurv

In de Zeeuwse streek Walcheren hebben 2 gemeenten opdracht gegeven over te stappen op Obsurv. Het gaat om de historische provinciehoofdstad Middelburg en de gemeente Veere die een groot aantal strandplaatsen op haar grondgebied heeft.

Gemeente Hardinxveld-Giessendam kiest voor Obsurv

Recent heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam besloten over te gaan van dg DIALOG naar Obsurv. De gemeente was al jarenlang gebruiker van dg DIALOG, maar mede vanwege de noodzakelijke aansluiting op de bestaande BGT-oplossing van de gemeente is er nu gekozen voor migratie naar Obsurv.

Sittard-Geleen

Uw beheer openbare ruimte altijd actueel op basis van de BGT? Sittard-Geleen laat zien hoe het nu al kan.

Vooruitlopend op het berichtenverkeer StUF-Geo IMGeo heeft Grontmij nu al een koppeling tussen BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BOR (Beheer Openbare Ruimte) ingericht bij de gemeente Sittard-Geleen. Voor deze koppeling (tussen Grontmij-software dg DIALOG BGT en Obsurv) is geen extra software nodig. Met de koppeling is de werkvoorraad direct in de kaart inzichtelijk te maken.