Steeds meer samenwerking op Walcheren met Obsurv

In de Zeeuwse streek Walcheren hebben 2 gemeenten opdracht gegeven over te stappen op Obsurv. Het gaat om de historische provinciehoofdstad Middelburg en de gemeente Veere die een groot aantal strandplaatsen op haar grondgebied heeft. Om elkaar te ondersteunen bij het beheer van de openbare ruimte is ervoor gekozen hetzelfde beheersysteem, Obsurv, te gaan gebruiken.

Integraal onderbrengen van beheerdata en meer samenwerking

De belangrijkste reden voor de gemeente Middelburg om over te stappen naar Obsurv is de wens om alle beheerdata integraal onder te brengen in één gebruiksvriendelijk beheersysteem dat goed kan aansluiten op de BGT. Een andere belangrijke overweging is om de samenwerking op Walcheren en in de provincie Zeeland verder te versterken. De keuze voor Obsurv kan daarin een positieve invloed hebben, omdat meerdere Zeeuwse gemeenten al voor Obsurv hebben gekozen, zoals Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Sluis en Hulst.

Communicatie met BGT wordt eenvoudiger

Voor de gemeente Middelburg is de overstap naar Obsurv geen grote verrassing, want zij maakte sinds 1998 al gebruik van dg DIALOG BOR voor wegen en riolering. Met de overgang naar Obsurv zal Middelburg een aantal beheerterreinen toevoegen, waaronder groen en spelen. Deze data werden eerder bijgehouden in andere beheerapplicaties. Door de samenvoeging ontstaat een integrale database van de openbare ruimte en wordt ook de communicatie met de BGT eenvoudiger. Voor de BGT is Middelburg al jaren gebruiker van dg DIALOG BGT. De gemeente verzorgt ook de bijhouding van de BGT voor Schouwen-Duiveland, Vlissingen en Veere.

Beheerdata beschikbaar

Voor de gemeente Veere is Obsurv helemaal nieuw. En ook voor Veere geldt dat gegevens uit diverse beheerpakketten (o.a. KIOS, Accres, GBI, Viaview) nu integraal in Obsurv worden ondergebracht. De gemeente begint als eerste met de modules groen, riolering, wegen, kunstwerken en verkeersborden. De belangrijkste reden voor Veere om over te stappen is dat zij met Obsurv alle beheerdata eenvoudig beschikbaar kan maken. Daarbij is de samenwerking met Middelburg belangrijk, zowel op het gebied van Obsurv als voor de BGT.

Wilt u ook meer weten over ons beheersysteem?

Maakt u nog geen gebruik van Obsurv, maar bent u wel nieuwsgierig naar de voordelen die ons beheersysteem voor uw organisatie zou kunnen betekenen? Maak dan kennis met Obsurv via onze tijdelijke licentie. En neem contact op met een van onze adviseurs voor verdere uitleg of vrijblijvend advies.

 

licentie aanvragen