Kan ik met Obsurv al aansluiten op de BGT?

Nu de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) steeds meer vorm begint te krijgen, vragen veel organisaties zich af hoe zij het beste hun beheersysteem voor de openbare ruimte hierop kunnen aansluiten. Met Obsurv is het mogelijk op uw BGT-applicatie aan te sluiten. Daarvoor moet wel een aantal stappen doorlopen worden en moeten in de matching keuzes worden gemaakt. In afwachting van de definitieve oplossing met het StUF-Geo berichtenverkeer kan vervolgens op databaseniveau een koppeling worden ingericht tussen Obsurv en de BGT-applicatie.

Aantal stappen doorlopen

Dat het aansluiten van Obsurv op de BGT mogelijk is, wil niet zeggen dat dit ook met één druk op de knop te regelen is. Er is een aantal stappen te doorlopen. Voor elk van deze stappen biedt Sweco ondersteuning op maat aan:

  • Matching en verschilanalyse
  • Koppeling en synchronisatie
  • Opwaarderen beheerdata
  • Synchroon houden van data

Keuzes maken bij matching

De ervaring leert dat het niet vanzelfsprekend is dat data geometrisch en administratief goed aansluiten. Vaak zijn er nog afwijkingen zijn, ook als er bij de opbouw van de BGT gebruik is gemaakt van data vanuit BOR. Waarschijnlijk kan het overgrote deel van de beheerobjecten direct gematcht worden met een BGT-object. Maar wat te doen als attribuutgegevens niet overeenkomen? En hoe om te gaan met beheerobjecten die verwijzen naar meerdere BGT-objecten? Er zullen dan ook keuzes gemaakt moeten worden over de uitgangspunten voor de matching.

Koppeling op databaseniveau

Vooruitlopend op de definitieve oplossing met het StufGeo-berichtenverkeer kan een koppeling tussen Obsurv en de BGT-applicatie worden ingericht op databaseniveau. Daarmee komen de BGT-data beschikbaar in Obsurv en kunnen de beheerobjecten worden gesynchroniseerd. Beheerobjecten zonder matching behouden hun oorspronkelijke geometrie.

Het merendeel van de beheerobjecten in Obsurv zal na de database koppeling geometrisch synchroon zijn aan de BGT. De afwijkingen zullen nog wel beoordeeld en waar mogelijk direct opgelost moeten worden. De tools hiervoor zijn in Obsurv beschikbaar.

Om objecten in Obsurv synchroon te houden met de BGT zal de koppeling in stand moeten blijven. Alle mutaties in de BGT komen daarmee ook in Obsurv beschikbaar.

Meer weten?

Bent u ook al bezig met de koppeling tussen uw beheersysteem openbare ruimte en de BGT? Of bent u zich hierop aan het oriënteren? Vraag een van onze Obsurv-adviseurs naar de mogelijkheden voor uw organisatie. Zij kunnen u precies uitleggen welke stappen u moet doorlopen, of aansluiting al te realiseren is, en welke ondersteuning Sweco kan bieden in dit proces.

contact