BGT-BOR-berichtenverkeer tussen Obsurv en meerdere BGT-applicaties

Veel gemeenten die met Obsurv werken, maken ook gebruik van het BGT-BOR-berichtenverkeer. Zo houden zij de beheergegevens in hun BGT-applicatie steeds synchroon met de registratie van objecten in Obsurv. Maar wat gebeurt er als meerdere gemeentes samen in Obsurv hun data bijhouden, maar elk van die gemeenten heeft een eigen BGT-applicatie? Daarvoor ontwikkelde Sweco een oplossing: ‘BGT-BOR-berichtenverkeer n:1’. De nieuwe fusiegemeente Eemsdelta is de eerste waarbij dat werd toegepast.

Berichtenverkeer BGT-BOR

Over de voordelen van het BGT-BOR-berichtenverkeer hoeven we niet meer veel uit te leggen. Elke wijziging in Obsurv wordt automatisch doorgegeven naar de BGT en omgekeerd. Het koppelen van BGT- en BOR-objecten leidt tot een betere registratie en onderlinge afstemming. Alle BOR- en BGT-objecten hebben door het automatische berichtenverkeer hetzelfde oppervlak en dezelfde kenmerken en de objecten hoeven niet meer afzonderlijk te worden bijgehouden.

Berichtenverkeer naar meerdere BGT-applicaties

Maar als nu in Obsurv de data van meerdere gemeentes wordt bijgehouden, maar elke gemeente heeft een ander BGT-systeem in gebruik? Worden dan vanuit Obsurv alle wijzigingen naar elke gemeente doorgegeven? En is het überhaupt mogelijk om Obsurv te koppelen met meerdere verschillende BGT-systemen? Met het toegenomen aantal fusiegemeenten en samenwerkingsverbanden blijken bovenstaande vragen steeds relevanter te worden.

BGT-BOR-berichtenverkeer n:1

Een goed voorbeeld uit de praktijk is Eemsdelta, de nieuwe gemeente die per 1 januari 2021 ontstaat uit de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum. Vooruitlopend op de fusie werken de drie gemeenten al nauw samen. Vorig jaar liepen zij daarbij concreet tegen de situatie aan dat de 3 samenwerkende organisaties in Obsurv werken, maar het berichtenverkeer BGT-BOR moesten inrichten naar 3 verschillende BGT-applicaties. Bij deze gemeente is, als eerste in Nederland, het zogenaamde ‘BGT-BOR-berichtenverkeer n:1’ in gebruik genomen.

Hoe werkt dat dan?

Net als het gewone berichtenverkeer gaat het ‘BGT-BOR-berichtenverkeer n:1’ in twee richtingen:

  • 3 (of een n aantal) verschillende BGT-applicaties sturen berichten van mutaties naar 1 (dezelfde) Obsurv-applicatie.

    In de nieuwste versie van Obsurv is het mogelijk om berichten niet alleen van 1 specifiek endpoint te ontvangen, maar kun je meerdere endpoints opgeven waarnaar moet worden gezocht. Alle berichten van de verschillende BGT-applicaties komen daarna op 1 werklijst in Obsurv. Maar omdat elk bericht altijd (volgens de formaat-definitie) één afzender in zich heeft, kun je bij het verwerken in Obsurv nog steeds per bronhouder opereren.
  • 1 Obsurv-applicatie stuurt verzoeken voor mutaties naar 3 (of een n aantal) verschillende BGT-applicaties.

    Als Obsurv een bericht naar de BGT wil sturen (een verzoek), dan gaat dat normaalgesproken naar een default ingesteld endpoint. In de nieuwste versie van Obsurv kun je echter meerdere endpoints opgeven. In de kaart kun je dan gebieden aangeven en daarbij vastleggen welk endpoint daarbij hoort. En als er dan een verzoek wordt gestuurd voor een nieuw object (dat dus nog niet eerder door een BGT-applicatie is gezien), dan kijkt Obsurv in welk gebied dat valt en dus naar welk endpoint het verzoek moet worden gestuurd. Bij een wijziging op een bestaand object spelen de gebieden geen rol. Zo’n object zal altijd worden gestuurd naar het endpoint van de bronhouder van dat object.

Met deze oplossing is het voor gemeente Eemsdelta mogelijk geworden om de BOR-beheerdata voor het gehele grondgebied op dezelfde manier en in dezelfde applicatie te beheren. Dit levert aanzienlijke voordelen op. Het is bijvoorbeeld mogelijk het applicatiebeheer centraal uit te voeren en de verschillende individuele beheerders kunnen beter met elkaar sparren. Ook kunnen nu eenvoudig managementrapporten worden gegenereerd. Aan de andere kant kunnen nog steeds de verschillende BGT-onderhoudscontracten worden nagekomen en kunnen de onderhoudsprocedures daarvan ongewijzigd blijven.

Meer weten?

Wil jij ook gebruikmaken van (meervoudig) BGT-BOR-berichtenverkeer? Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met Gertjan den Hertog (06 51 42 07 53, Gertjan.denHertog@sweco.nl) voor meer informatie of een demonstratie op locatie. We kijken graag mee naar jouw situatie en uitdagingen.

En maak je nog geen gebruik van Obsurv, maar ben je wel benieuwd naar de mogelijkheden, neem ook dan even contact op. Wij kunnen een gratis demolicentie ter beschikking stellen en bieden graag aanvullende uitleg.