Sittard-Geleen

Uw beheer openbare ruimte altijd actueel op basis van de BGT? Sittard-Geleen laat zien hoe het nu al kan.

Vooruitlopend op het berichtenverkeer StUF-Geo IMGeo heeft Grontmij nu al een koppeling tussen BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en BOR (Beheer Openbare Ruimte) ingericht bij de gemeente Sittard-Geleen. Voor deze koppeling (tussen Grontmij-software dg DIALOG BGT en Obsurv) is geen extra software nodig. Met de koppeling is de werkvoorraad direct in de kaart inzichtelijk te maken. 

Over op één geïntegreerde BGT

Gemeente Sittard-Geleen heeft de afgelopen 18 maanden veel werk verzet door het bestaande kaartmateriaal om te zetten tot één geïntegreerde BGT. Hiermee is een einde gekomen aan de gescheiden registratie van de GBKN en de geometrie van weg-, groen- en BAG-beheer. Alle geometrische mutaties worden centraal verwerkt en de topografische gegevens worden één op één bij meerdere disciplines gebruikt.

BGT gekoppeld aan BOR

Vooruitlopend op de automatische uitwisseling tussen BGT en BOR heeft Grontmij een koppeling ingericht tussen BGT en BOR. Hierdoor worden mutaties in de BGT inzichtelijk in Obsurv. dg DIALOG BGT biedt ook de mogelijkheid om IMGeo-views aan te maken in de database. Deze views maken het gebruik van de BGT-data in andere applicaties eenvoudig en laagdrempelig. Bij gemeente Sittard-Geleen is deze oplossing nu al geruime tijd actief.

Mutaties steeds inzichtelijk

Dankzij deze pragmatische koppeling hebben beheerders in Obsurv een goed beeld van de mutaties in de BGT. Andersom is het ook mogelijk om de afwijkingen in Obsurv te tonen ten opzichte van de BGT (oftewel, wat zit er nog niet in de BGT?). De view met BGT-mutaties in Obsurv is een momentopname. Door het periodiek draaien van een sql-script wordt de view steeds opnieuw ververst met BGT-mutaties. De gemuteerde BGT-objecten kunnen vervolgens op eenvoudige wijze worden gekoppeld aan bestaande of nieuwe Obsurv-data.

Altijd actuele geometrie tot je beschikking

Doordat de Obsurv-beheerder altijd de meest actuele geometrie tot zijn beschikking heeft, kan hij makkelijk zien welke BGT-objecten nog gemuteerd of verwijderd moeten worden. De werkvoorraad is daarmee direct inzichtelijk te maken in de kaart. En dat maakt het bijhouden van de werkvoorraad een stuk eenvoudiger.

Wilt u meer weten?

Wilt u informatie over onze software? Of heeft u behoefte aan advies op het gebied van de BGT en/of BOR? Neem contact met ons op. Onze adviseurs komen graag langs voor een (vrijblijvend) gesprek of een demonstratie van onze software.

licentie aanvragen